Nieuwe leden expertcommissies

De volgende nieuwe leden van de expertcommissies zijn benoemd door het bestuur, op voordracht van de expertcommissie:

Expertcommissie Wonen:

  • De heer R.R. Crielaers
  • Mevrouw E.M. den Oudsten-Baas

Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed:

  • De heer S.G. van den Hoek
  • De heer J. Gijsbers
  • De heer G.C. van Scherpenzeel

Wij bedanken de vertrekkende leden, J.T.G. Dörsch, M.C. de Ruiter (beiden BV), P.J.M. Luykx en C.J. Braakhuis (beiden Wonen), voor hun kennis en inzet.