Validatie-instituut

Toezicht door NRVT

NRVT is verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituut NWWI. Deze toezichtfunctie werd tot 1 januari 2018 vervuld door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).

Het validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. NRVT ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoen aan de (internationale) normen.

Nationale Hypotheek Garantie
Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. NWWI is erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.