Validatie-instituten

Toezicht door NRVT

NRVT is verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten. Deze toezichtfunctie werd tot 1 januari 2018 vervuld door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV).
 
Validatie-instituten hebben als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. NRVT ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van validatie-instituten voldoen aan de (internationale) normen.
 
De volgende validatie-instituten zijn aangesloten bij NRVT:

  • iValidatie
  • NWWI
  • Taxateurs Unie
  • Taxatie Validatie Instituut (TVI)

 
Nationale Hypotheek Garantie
Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.