Op herhaling: niet-ontvankelijkheid

Dossiernummer: 20181127
Datum uitspraak: 27-08-2019

Een stichting is eigenaar van een object. In 2018 maakt de stichting bezwaar tegen een taxatie van naastgelegen percelen, omdat ze niet wil dat die percelen worden bebouwd.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de klacht niet ontvankelijk is. De stichting is na de taxatie opgericht en daarmee geen belanghebbende. Zie ook: De stichting en taxatie met omissies.

Daarop dienen twee andere organisaties, die wel al langer bestaan, een klacht in over dezelfde taxatie. Ook deze stichtingen worden door het Tuchtcollege niet-ontvankelijk geacht. Tijdens de behandeling van de klacht blijkt dat de organisaties geprobeerd hebben de bedoelde percelen te kopen. Dat is onvoldoende om hen als belanghebbende aan te merken. Het Tuchtcollege oordeelde in een eerdere uitspraak al dat een potentiele koper geen belanghebbende is, zie: Teleurgestelde gemeente.

Niet de juiste route voor bezwaar
Daarnaast overweegt het Tuchtcollege dat de organisaties in feite bezwaar hebben tegen de herbestemming en vergunning voor woningbouw op de percelen. Om daar tegen op te komen, kan gebruik gemaakt worden van de rechtsbescherming die de bestuursrechter biedt. Daar is de tuchtprocedure van NRVT niet voor bedoeld, zelfs niet als de taxateur van een onjuiste waarderingsgrondslag zou zijn uitgegaan.

Het Tuchtcollege blijft hier bij de schoenmakersleest: een klacht moet gaan over werkzaamheden van een Register-Taxateur en kan niet via een omweg gebruikt worden in een discussie met een gemeente.