Overgangsregeling: aanmelding na 31 december 2015

Op 3 november 2016 heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan in twee zaken waarin een taxateur beroep had ingesteld tegen een besluit van het NRVT. In de twee zaken had NRVT beslist dat de taxateurs niet konden worden opgenomen in het register, omdat zij niet hadden voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving. In beide gevallen had de taxateur zich aangemeld op grond van de overgangsregeling. Volgens die regeling kon een taxateur die ingeschreven stond bij SCVM of VastgoedCert, worden toegelaten tot het NRVT als hij aan de vereisten van permanente educatie voldeed en zijn aanvraag uiterlijk 31 december 2015 had ingediend.
 
In deze uitspraak had de taxateur zijn aanvraag (pas) in juni 2016 gedaan, omdat hij meende dat inschrijving pas in 2016 mogelijk was voor meerdere kamers. Hij dacht dit te hebben gehoord op NVM-bijeenkomsten. De mails die hij daarna over de NRVT-inschrijving kreeg had hij niet gelezen, omdat hij het druk had met zijn bedrijf. De Commissie van Beroep overweegt dat de reglementen van NRVT duidelijk zijn over de termijn waarbinnen de overgangsregeling van toepassing is en dat de taxateur ook erkend heeft dat hij diverse mails hierover ontvangen heeft. Dat hij die niet gelezen heeft, komt voor zijn rekening en risico. Zodoende is het beroep afgewezen.
 
De Commissie van Beroep volgt daarmee het NRVT, dat had aangevoerd dat strikte toepassing van de regels bijdraagt aan het vertrouwen in de beroepsgroep.
 
 
Klachtnummer: 20160816
Datum uitspraak: 3 november 2016
Document: Uitspraak anoniem