Uitspraken Commissie van Beroep

2 december 2022
Uitspraken Commissie van Beroep uitschrijvingen scholingstraject woningtaxateurs

Dossiernummer: CB22439 - CB22454

Per 31 december 2021 heeft een taxateur onvoldoende PE-punten gehaald in het scholingstraject 2020 NRVT Kamer Wonen, ook niet nadat de taxateur de mog ...

2 december 2022
Beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Dossiernummer: CB22457

Een taxateur is door NRVT uitgeschreven uit het register omdat hij niet heeft voldaan aan zijn scholingsverplichting, maar de taxateur zegt dat hij he ...

4 juni 2021
Taxateur voldoet niet aan vereisten: inschrijving Kamer WOZ terecht afgewezen

Dossiernummer: CvB210301

Een taxateur doet begin 2021 een verzoek om toegelaten te worden tot de Kamers Wonen en WOZ. NRVT wijst het verzoek af voor de Kamer WOZ, omdat de kan ...

9 maart 2021
Inschrijving na wijziging Reglement Kamers: meester-gezeltraject doorlopen

Dossiernummer: CvB201006

In oktober 2019 slaagt de taxateur voor zijn Praktijkexamen Kamer Wonen en schrijft zich bij deze Kamer in. Hij wil zich ook laten registreren in de K ...

28 juli 2020
Hogere kwaliteitseisen: inschrijving Kamer WOZ terecht afgewezen

Dossiernummer: CvB20200430

Een taxateur die al jaren Register-Taxateurs is, wil toetreden tot de Kamer WOZ. Hij dient in januari 2020 een aanvraag tot inschrijving in. Tot zijn ...

28 juli 2020
Te weinig werkervaring: eerst meester-gezeltraject

Dossiernummer: CvB20200221

Een taxateur wil zich inschrijven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van NRVT. Hij meldt zich eind 2019 aan met zijn praktijkdiploma dat hij bijna een ...

30 juli 2019
Taxateur die niet meewerkt aan doorlopend toezicht terecht uitgeschreven

Dossiernummer: 20190319

De Register-Taxateur reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken om medewerking aan doorlopend toezicht. NRVT schrijft de taxateur daarom uit het regis ...

18 juli 2019
Beroep tegen uitschrijving ongegrond

Dossiernummer: 20190228

De Register-Taxateur behaalde 2 jaar lang geen PE-punten en werd daarom uitgeschreven uit het Register van NRVT. De taxateur ging in beroep tegen dit ...

1 november 2018
Terecht uitgeschreven bij niet behalen PE-punten

Dossiernummer: 20180529/20180530

NRVT schreef Register-Taxateurs die hun PE-punten niet behaalden, per 1 juli uit het Register. Twee taxateurs gingen tegen dit besluit in beroep. Z ...

31 maart 2017
Overgangsregeling: te laat aangemeld

Dossiernummer: 20161223

Op 31 maart 2017 heeft de Commissie van Beroep NRVT uitspraak gedaan in twee zaken waarin de taxateur beroep had ingesteld tegen het NRVT wegens het n ...