Inschrijving na wijziging Reglement Kamers: meester-gezeltraject doorlopen

Dossiernummer: CvB201006

Datum uitspraak: dinsdag 09 maart 2021

In oktober 2019 slaagt de taxateur voor zijn Praktijkexamen Kamer Wonen en schrijft zich bij deze Kamer in. Hij wil zich ook laten registreren in de Kamer WOZ. Door persoonlijke omstandigheden dient hij deze aanvraag echter pas in juli 2020 in. Helaas voor hem zijn de regels per 1 januari 2020 strenger geworden en is het meester-gezeltraject van toepassing.

De taxateur doet een beroep op zijn persoonlijke omstandigheden en de coronaperiode, waardoor het volgens hem niet mogelijk was eerder het verzoek in te dienen.

Hij stelt beroep in tegen de beslissing van NRVT om hem niet in de Kamer WOZ in te schrijven op grond van de reglementen tot 31 december 2019.

De Commissie van Beroep (CvB) overweegt dat het Reglement Kamers op 10 oktober 2019 is gewijzigd, en per 1 januari 2020 is ingegaan. Dit is door NRVT bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 15 oktober 2019. De taxateur had daarom kunnen weten dat, als hij na 1 januari 2020 zijn aanvraag deed, hij onder het nieuwe reglement zou vallen. Dat hij niet op de hoogte had kunnen zijn van de wijziging, vindt de CvB niet aannemelijk. Dat sprake is geweest van bijzondere omstandigheden erkent de CvB. Deze omstandigheden zijn echter niet voldoende om de geldende regelgeving buiten toepassing te stellen.

De taxateur zal voor zijn registratie dus het meester-gezeltraject moeten doorlopen.


Terug naar overzicht