Taxateur die niet meewerkt aan doorlopend toezicht terecht uitgeschreven

Dossiernummer: 20190319

Datum uitspraak: dinsdag 30 juli 2019

De Register-Taxateur reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken om medewerking aan doorlopend toezicht. NRVT schrijft de taxateur daarom uit het register. De taxateur verklaart geen rapporten te delen met NRVT in verband met de AVG en stelt beroep in tegen zijn uitschrijving.

AVG staat niet in de weg

NRVT voert aan dat de taxateur pas na de uitschrijving met dit argument komt én dat de AVG niet in de weg staat bij het delen van gegevens. NRVT heeft een gerechtvaardigd belang (in de zin van de AVG) om de persoonsgegevens in de opgevraagde stukken te verwerken, nu haar is opgedragen de kwaliteit van de beroepsuitoefening van Register-Taxateurs te controleren. Zij dient daarbij ook een algemeen belang.

Doel weegt zwaarder dan bezwaren

De Commissie van Beroep gaat mee in het verweer van NRVT dat de noodzaak van een doelmatige kwaliteitscontrole van een Register-Taxateur zwaarder weegt dan de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de gegevensbescherming betrokken personen. Bovendien mag men van een organisatie als NRVT verwachten dat zij behoedzaam en vertrouwelijk te werk gaat. De Commissie van Beroep oordeelt dat NRVT de taxateur terecht heeft uitgeschreven.


Terug naar overzicht