Hogere kwaliteitseisen: inschrijving Kamer WOZ terecht afgewezen

Dossiernummer: CvB20200430

Datum uitspraak: dinsdag 28 juli 2020

Een taxateur die al jaren Register-Taxateurs is, wil toetreden tot de Kamer WOZ. Hij dient in januari 2020 een aanvraag tot inschrijving in. Tot zijn verbazing wordt die afgewezen. Per 1 januari 2020 moet hij deelnemen aan het meester-gezeltraject voor toelating tot de kamer WOZ. Als hij zich vóór 31 december 2019 had aangemeld, had hij nog onder de ‘oude’ regeling toegelaten kunnen worden.

De Register-Taxateur stelt dat hij dit niet kon weten. Hij heeft wel een nieuwsbrief gehad, maar de link daarin naar de nieuwe regeling  werkte volgens hem niet. Ook doet hij een beroep op de hardheidsclausule.

NRVT stelt dat de nieuwe regeling tijdig bekend is gemaakt en dat de nieuwe reglementen op 18 december 2019 op de website gepubliceerd zijn en dat in de nieuwsbrief een link daarnaartoe stond. Als de link het niet deed, had de taxateur dat moeten melden bij NRVT.

De Commissie van Beroep oordeelt dat de taxateur na 1 januari 2020 een aanvraag heeft gedaan, zodat de regels die gelden per 1 januari 2020 van toepassing zijn. Als de link niet werkte, zodat de taxateur niet kon checken of er voor zijn situatie iets zou veranderen, had hij dat bij NRVT aan kunnen geven om alsnog de wijzigingen te kunnen beoordelen. Dat heeft hij niet gedaan.

De hardheidsclausule helpt de taxateur niet. Die is bedoeld voor zeer uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden. Dat is hier niet aan de orde. Het is juist de bedoeling van NRVT geweest om in het kader van kwaliteitsverbetering strengere toelatingseisen te stellen.

Wel erkent de Commissie van Beroep dat de communicatie voor de al geregistreerde taxateurs die een extra kamerregistratie overwegen, beter had gekund.

Het beroep wordt afgewezen. NRVT heeft de Register-Taxateur terecht niet opgenomen in de Kamer WOZ.


Terug naar overzicht