Taxateur voldoet niet aan vereisten: inschrijving Kamer WOZ terecht afgewezen

Dossiernummer: CvB210301

Datum uitspraak: vrijdag 04 juni 2021

Een taxateur doet begin 2021 een verzoek om toegelaten te worden tot de Kamers Wonen en WOZ. NRVT wijst het verzoek af voor de Kamer WOZ, omdat de kandidaat daarvoor nog het meester-gezeltraject moet doorlopen.

De taxateur is het daar niet mee eens. Hij wist niet dat de regels voor inschrijving in de Kamer WOZ gewijzigd waren, en vindt dat hij op grond van zijn praktijkervaring en vakkennis vrijgesteld kan worden van het meester-gezeltraject.

NRVT stelt dat de regels geen ruimte laten om iemand op grond van praktijkervaring en vakkennis vrij te stellen. Wel is het mogelijk om aan het begin van het meester-gezeltraject (de zogenaamde nulmeting) vast te stellen dat het traject op basis van reeds verworven competenties verkort zou kunnen worden.

De Commissie van Beroep overweegt dat de taxateur pas in 2021 zijn verzoek heeft gedaan, zodat op hem de regels per 1 januari 2020 van toepassing zijn. Of de taxateur van de wijziging op de hoogte was, is daarvoor niet relevant. De taxateur had dit zelf kunnen nagaan op de website van NRVT.

Het besluit wordt daarom bevestigd, het beroep is ongegrond.


Terug naar overzicht