Overgangsregeling: aanmelding niet compleet

Eind 2015 heeft de taxateur zijn aansluitovereenkomst digitaal opgevraagd en per post verstuurd aan het NRVT. Deze is echter niet door het NRVT ontvangen. In diverse e-mails heeft NRVT de taxateur erop gewezen dat zijn aanmelding nog niet compleet is. De taxateur heeft daarop geen actie ondernomen richting het NRVT, maar navraag gedaan bij VastgoedCert. Vervolgens heeft hij zich pas in september 2016 duidelijk gerealiseerd dat hij niet was aangemeld. De Commissie overweegt dat de taxateur ervoor gekozen heeft navraag te doen bij VastgoedCert en niet bij NRVT. Dat komt voor zijn rekening en risico. De taxateur heeft te weinig gedaan om de juistheid en tijdigheid van zijn aanmelding te verifiëren, zodat het beroep ongegrond wordt verklaard.

 

Klachtnummer: 20161110
Datum uitspraak: 15 maart 2017
Document: Uitspraak anoniem