Overgangsregeling: niet voldaan aan voorwaarden

Op 16 en 17 januari jl. heeft de Commissie van Beroep NRVT uitspraak gedaan in een viertal zaken die waren aangespannen door taxateurs waarvan NRVT weigerde hen op te nemen in het register. NRVT oordeelde dat zij niet voldaan hadden aan de voorwaarden van de overgangsregeling.
 
In twee gevallen ging het om taxateurs die zich te laat hadden aangemeld. De regeling stelde als voorwaarde dat de aanvraag uiterlijk 31 december 2015 moest worden gedaan. De taxateurs hadden zich aangemeld in juni 2016 en oktober 2016.
 
In de eerste zaak (20160831) voerde de taxateur aan dat zij de mails hierover gemist had, omdat er een oud mailadres was gebruikt. In de andere zaak (20161019) voerde de taxateur aan dat hij zich in 2015 niet had ingeschreven, omdat hij dat toen niet nodig had voor zijn baan. In zijn nieuwe baan was registratie wel een vereiste, zodat hij zich alsnog aanmeldde. Beiden stellen dat NRVT onvoldoende belang heeft bij handhaving van deze regels.
 
In beide uitspraken oordeelt de Commissie van Beroep dat het reglement duidelijk is en dat NRVT voldoende moeite heeft gedaan om alle taxateurs over de overgangsregeling te informeren. Ook oordeelt de Commissie van Beroep dat NRVT belang heeft bij handhaving van de regels. In de eerste uitspraak wordt vastgesteld dat het gebruikte e-mailadres eerder door de taxateur zelf was opgegeven. Dat zij dat e-mailadres niet (meer) gebruikt, is geen bijzondere omstandigheid. Ook in de tweede uitspraak vindt de Commissie van Beroep dat er onvoldoende reden is om af te wijken van de regels.
 
In de derde zaak (20160912) was de taxateur te laat én voldeed zij niet aan de opleidingseisen. Zij voerde aan dat de overdracht van haar bedrijf onverwacht niet door was gegaan, waardoor zij eerder dacht dat inschrijving en het volgen van opleidingen voor haar niet relevant was. Met een verwijzing naar de rechtszekerheid stelt de Commissie van Beroep dat ook deze omstandigheden niet zwaarwegend genoeg zijn om een uitzondering te maken.
 
Het beroep van de taxateur in de zaak 20160822 wordt wel gegrond verklaard vanwege een aantoonbare medische situatie. De taxateur had zich wel op tijd aangemeld, maar voldeed op dat moment niet aan de opleidingseisen. In de beroepsprocedure toonde de taxateur door middel van een medische verklaring aan dat hij ten gevolge van een ziekte niet in staat was tijdig aan het opleidingsvereiste te voldoen. De taxateur had bij het register waar hij destijds ingeschreven stond aangekaart dat hij door zijn gezondheidstoestand niet kon voldoen aan de vereiste PE-punten. De Commissie van Beroep is van oordeel dat vanwege deze bijzondere omstandigheden inschrijving niet had mogen worden geweigerd. De taxateur wordt alsnog ingeschreven. De Commissie van Beroep geeft wel aan dat de betreffende taxateur in de toekomst geheel moet voldoen aan de opleidingseisen, het hieraan niet voldoen is ongewenst en onhoudbaar.
 
 
Klachtnummer: 20160822
Datum uitspraak: 17 januari 2017
Document: Uitspraak anoniem
 
Klachtnummer: 20161019
Datum uitspraak: 16 januari 2017
Document: Uitspraak anoniem
 
Klachtnummer: 20160912
Datum uitspraak: 16 januari 2017
Document: Uitspraak anoniem
 
Klachtnummer: 20160831
Datum uitspraak: 16 januari 2017
Document: Uitspraak anoniem