Overgangsregeling: onvoldoende PE voor 2015

Op 3 november 2016 heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan in twee zaken waarin een taxateur beroep had ingesteld tegen een besluit van het NRVT. In de twee zaken had NRVT beslist dat de taxateurs niet konden worden opgenomen in het register, omdat zij niet hadden voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving. In beide gevallen had de taxateur zich aangemeld op grond van de overgangsregeling. Volgens die regeling kon een taxateur die ingeschreven stond bij SCVM of VastgoedCert, worden toegelaten tot het NRVT als hij aan de vereisten van permanente educatie voldeed en zijn aanvraag uiterlijk 31 december 2015 had ingediend.
 
In deze uitspraak had de taxateur niet voldaan aan de educatieverplichtingen voor 2015. Hij had in 2016 alsnog een toets afgelegd over 2015 en meende daarmee alsnog in aanmerking te kunnen komen voor de overgangsregeling. De Commissie van Beroep overweegt dat de reglementen bepalen dat de taxateur uiterlijk 31 december 2015 aan zijn educatieverplichtingen moest voldoen. Daar heeft de taxateur niet aan voldaan, zodat het beroep wordt afgewezen. Dat hij in 2016 alsnog een toets heeft afgelegd, leidt niet tot een ander standpunt.
 
De Commissie van Beroep volgt daarmee het NRVT, dat had aangevoerd dat strikte toepassing van de regels bijdraagt aan het vertrouwen in de beroepsgroep.
 
 
Klachtnummer: 20160802
Datum uitspraak: 3 november 2016
Document: Uitspraak anoniem