Overgangsregeling: te laat aangemeld

Op 3 februari 2017 heeft de Commissie van Beroep NRVT uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een taxateur wiens inschrijving door het NRVT was geweigerd. Volgens het NRVT had de taxateur zich te laat aangemeld en voldeed hij daardoor niet aan de voorwaarden van de overgangsregeling.
 
De taxateur voert aan dat hij kan worden ingeschreven, omdat hij zich op 24 juni 2016 heeft aangemeld en de overgangsregeling was verlengd tot 1 juli 2016. Daarnaast stelt hij dat hij belang heeft bij registratie. Tenslotte voert de taxateur aan dat enkele andere taxateurs, die zich ook tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 hebben aangemeld, wel zijn ingeschreven. Hiermee doet de taxateur een beroep op het gelijkheidsbeginsel.
 
De Commissie van Beroep overweegt – net als in de vorige uitspraken – dat de termijn van de overgangsbepaling duidelijk was. Voorts oordeelt de Commissie dat het NRVT in bijzondere situaties van de overgangsregeling mag afwijken. In dit geval heeft het NRVT niet van de overgangsregeling afgeweken, omdat er – volgens het NRVT – geen sprake was van een bijzondere omstandigheid. Daar is de Commissie het mee eens. De taxateur heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die afwijking van de overgangsbepaling rechtvaardigen. Dat de taxateur belang heeft bij registratie, is geen bijzondere omstandigheid, omdat dat geldt voor alle taxateurs die willen worden ingeschreven. Het beroep van de taxateur wordt afgewezen. Het NRVT hoeft de taxateur niet in te schrijven.
 
 
Klachtnummer: 20160921
Datum uitspraak: 3 februari 2017
Document: Uitspraak anoniem