Overgangsregeling: niet voldaan aan opleidingseisen

Opnieuw heeft de Commissie van Beroep beslist op een beroep van een taxateur die niet toegelaten werd tot het register van NRVT.
 
De taxateur had zich niet tijdig gemeld voor de overgangsregeling. Hij stelde dat hij dat niet had gedaan omdat hij niet aan de opleidingseisen voldeed. Inmiddels is hem door het register waar de taxateur eerder ingeschreven stond, met terugwerkende kracht tot 31 december 2015, alsnog vrijstelling verleend voor de ontbrekende opleidingen. Hij meent daarom dat hij alsnog moet worden toegelaten.
 
De Commissie volgt de taxateur hierin niet. De taxateur had zich uiterlijk 31 december 2015 moeten melden bij het NRVT. Hij had hierbij kunnen aangeven dat er persoonlijke omstandigheden waren, waardoor hij niet voldeed aan de opleidingseisen. Dan had het NRVT over deze bijzondere situatie een standpunt kunnen innemen. Dat de taxateur dat niet heeft gedaan, en pas in mei 2016 voor het eerst contact zocht met het NRVT, valt binnen zijn risicosfeer.
 
De stelling van de taxateur dat de overgangsregeling pas op 19 november 2015 is vastgesteld en dat de termijn van de overgangsregeling daarom te kort was, wordt niet gevolgd. Vanaf juli 2015 waren de regels bekend en die zijn herhaaldelijk gecommuniceerd aan alle belanghebbenden.
 
Het beroep van de taxateur wordt afgewezen, NRVT heeft hem terecht geweigerd.

 
 
Klachtnummer: 20161115
Datum uitspraak: 16 februari 2017
Document: Uitspraak anoniem