Statuten en jaarverslagen STNRVT

Statuten

De onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht van het NRVT.

U kunt de statuten van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT hier inzien.


Jaarverslag Stichting Tuchtrechtspraak NRVT

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 en controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2019

Jaarverslag 2018 en controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2018

Jaarverslag 2017 en controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2017

Jaarverslag 2016 en controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2016