Gezocht: Auteurs en assessoren taxateursopleiding

4 juni 2020
Publicaties

NRVT zoekt auteurs en assessoren om de theorie en vaardigheden van aankomend taxateurs te toetsen. SVMNIVO en BEM ontwikkelen examens voor het opleidingstraject van de basistaxateur Wonen, BV en LAV. Daarvoor hebben zij auteurs, reviewers en assessoren nodig.

Wie zoeken wij?

  1. Assessoren meester-gezeltraject NRVT-BEM-SVMNIVO Voor het meester-gezeltraject zijn er assessoren nodig die het afsluitende assessment afnemen. De assessments van het meester-gezeltraject vinden het hele jaar door plaats. Meer informatie hierover vindt u in het Opleidingsprofiel Register-Taxateur op pagina 35. Het profiel van de praktijkassessor staat in bijlage 5 op pagina 44.
  2. Auteur/reviewer examens taxateur SVMNIVO SVMNIVO is zoek naar auteurs/reviewers voor de vakken Economie en Maatschappij, Waarderingsleer, Vastgoedrekenen en Ethiek, maar ook voor de overige vakken. De examenvragen- en opdrachten moeten ontwikkeld en gereviewd worden door inhoudsdeskundigen. Zie voor de inhoud en onderwerpen het Opleidingsprofiel.
  3. Assessoren/beoordelaars examens taxateur SVMNIVO Examens vinden het hele jaar door plaats. Er zijn twee soorten assessments die SVMNIVO afneemt: vakvaardigheden en een eindtoets. Voor deze beide toetsen moeten ook casussen ontworpen worden. Ook dit doen de assessoren.

Heeft u interesse? Neem dan contact op via info@nrvt.nl. Geef daarbij aan welke functie uw voorkeur heeft en in welke Kamer u werkzaam bent.


Terug naar overzicht