Jaap Reijnders benoemd als bestuurslid NRVT, voorzitter Hamith Breedveld treedt terug

23 december 2019
Persberichten

Rotterdam, 23 december 2019

De Raad van Toezicht van NRVT is verheugd dat per 1 januari 2020 Jaap Reijnders is benoemd als bestuurslid van NRVT. Jaap Reijnders heeft ruime managementervaring in het vastgoed. Hij is voormalig directeur Vastgoed & Ontwikkeling NS Stations en NS Vastgoed en was daarvoor werkzaam bij Bouwfonds en ING Real Estate.

Reijnders over zijn nieuwe functie: “Ik ben buitengewoon verheugd met deze nieuwe rol. Als voormalig opdrachtgever van taxaties, weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat taxaties onomstreden zijn en van hoge kwaliteit. De titel Register-Taxateur staat daar garant voor. NRVT heeft samen met het werkveld een grote verbetering gerealiseerd. We zijn er echter nog niet. Met alle betrokkenen gaan we het kwaliteitsniveau nog verder verhogen en verstevigen. Dat doen we door het intensiveren van doorlopend toezicht en permanente educatie, maar ook via het vernieuwde meestergezeltraject.”

Per 1 januari 2020 treedt Hamith Breedveld terug als voorzitter van NRVT. Onder zijn leiding is NRVT de afgelopen 3,5 jaar vormgegeven. Hij speelde een cruciale rol in de positionering van NRVT, naar een gezaghebbend orgaan voor vastgoedtaxaties in Nederland. NRVT gaat nu een nieuwe fase in. Onderdeel hiervan is een nieuw bestuur om NRVT te leiden. De Raad van Toezicht is Hamith zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage.

Breedveld: “Nu NRVT er goed bij staat – naar mijn idee in alle opzichten – is het voor mij, als oorspronkelijk aangestelde interim bestuurder, tijd het stokje over te geven. Dit is een mooi moment. Met Ad Buisman en Jaap Reijnders zijn krachtige bestuurders aangetrokken. Ik heb alle vertrouwen in het bestuur en de Raad van Toezicht. Samen met de Centrale Raad kunnen zij grote stormen weerstaan”, aldus Hamith Breedveld.

Het bestuur van NRVT bestaat per 1 januari 2020 uit Aart Hordijk, Ad Buisman en Jaap Reijnders. Tot de vernieuwing van het NRVT-bestuur is afgerond, neemt Aart Hordijk de rol van voorzitter waar.


Terug naar overzicht