Taxateurs introduceren Bureauwaardering; een hybride taxatievorm

6 mei 2021
Persberichten

Rotterdam, 6 mei 2021

Brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO lanceren per 1 juli 2021 een model Bureauwaardering, een nieuwe hybride taxatievorm. De Bureauwaardering vervangt de huidige modelmatige waardebepaling, waar bancaire hypotheekverstrekkers nu in de daarvoor geschikte situaties gebruik van maken bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor een woning. Het NRVT onderschrijft de door de brancheorganisaties geformuleerde standpunten en gaat deze inbedden in haar regelgeving.

Op 29 mei 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) de richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen vastgesteld. Door de richtsnoeren van de EBA is het per 30 juni 2021 voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel en alleen -dus zonder taxateur- gebruik te maken van een dergelijk geautomatiseerd rapport. De financiers hebben naar aanleiding hiervan verzocht te komen met een rapport op basis van een nieuwe waarderingsnorm, waarbij er wel een centrale rol voor de taxateur is, maar geen fysieke inspectie van het object plaatsvindt.
 

Bureauwaardering versus Model taxatierapport Woonruimte

Het model Bureauwaardering gaat naast het Model taxatierapport Woonruimte bestaan. Het is geen vervanging. Een taxatie met een fysieke inspectie blijft de norm. Als een Bureauwaardering volstaat, hoeft er geen Model taxatierapport Woonruimte te worden opgesteld. De Bureauwaardering is goedkoper en sneller. Niet elk object leent zich echter voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker het object, hoe groter de kans dat een Model taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is.

De Bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’ waarbij de Loan-to-Value niet hoger is dan 90%.
 

Afspraken Bureauwaardering

De brancheorganisaties en het NRVT hebben o.a. het volgende afgesproken:

  • Per uit te brengen Bureauwaardering wordt uitgegaan van het opvragen van twee modelwaardes van verschillende leveranciers, waarbij de vereisten -waaraan elke modelwaarde moet voldoen- hieronder staan;
  • De brancheorganisaties verzoeken het NRVT een toezichtsysteem in te richten op modelwaardeleveranciers;
  • De overige van de in totaal veertien afspraken zijn als bijlage aan dit persbericht toegevoegd.

De brancheorganisaties streven ernaar om de doorlooptijd voor het uitbrengen van de Bureauwaardering te beperken tot maximaal acht werkuren na ontvangst van een complete (digitale) aanvraag/acceptatie door de taxateur. Ook dit onderdeel wordt halfjaarlijks geëvalueerd.
 

Bijlagen


Terug naar overzicht