Tuchtrecht NRVT blijft noodzakelijk naast gezamenlijk verenigingstuchtrecht brancheorganisaties

23 maart 2022
Nieuws

Rotterdam, 23 maart 2022

Gisteren kondigden brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro aan dit jaar een gezamenlijk verenigingstuchtrecht in te willen voeren voor aangesloten makelaars en taxateurs. Dit gezamenlijk verenigingstuchtrecht maakt onderdeel uit van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. De invoering hiervan heeft geen invloed op de tuchtrechtspraak met betrekking tot de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van Register-Taxateurs. Dit is door NRVT via de onafhankelijke stichting Tuchtrechtspraak NRVT georganiseerd.

Convenant ‘Vertrouwen in het koopproces’

Op 16 februari jl. ondertekenden minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor kopers, makelaars en verkopers inzichtelijker maken en verduidelijken.

Vereniging overstijgend tuchtrecht

Onderdeel van het convenant is de organisatie van vereniging overstijgend tuchtrecht door de brancheorganisaties. Het voorstel van de brancheorganisaties biedt consumenten één toegankelijk loket voor klachtenbehandeling indien de consument of vereniging meent dat de (gedrags)regels van hun branchevereniging zijn geschonden.

NRVT is voorstander en pleitbezorger van verdere integratie van verschillende vormen van tuchtrecht in de branche. Wij gaan daarover graag verder in gesprek met betrokkenen. Voor Register-Taxateurs is reeds zes jaar sprake van onafhankelijk tuchtrecht via stichting Tuchtrechtspraak NRVT. NRVT blijft in het kader van het maatschappelijk belang onverminderd toezien op de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van de Register-Taxateur.


Terug naar overzicht