Zelfevaluatie Modelperformance aangepast

27 januari 2022
Publicaties

De eind juni 2021 gepubliceerde Zelfevaluatie Modelperformance is op een aantal punten aangepast en geactualiseerd:

  • De detailresultaten zijn uit de kwartaalrapportage verwijderd en de opzet is gelijkgesteld aan de maandrapportage. Tevens zijn de resultaten op basis van het wel of niet beschikbaar hebben van vraagprijzen uit deze rapporten verwijderd.
  • Verkopen van woningen op erfpacht werden voorheen uitgefilterd, maar worden nu ook meegenomen in de performance meting.
  • In plaats van één zijn er nu twee bijlagen beschikbaar. Bijlage 1 biedt een template voor de aan de accountant op te leveren kengetallen en een voorbeeldberekening. Bijlage 2 biedt een template voor de elke maand en elk kwartaal aan NRVT te leveren kentallen.

De wijzigingen treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking.
 
Klik hier voor de Zelfevaluatie Modelperformance.


Terug naar overzicht