Bureauwaardering per 1 juli mogelijk

15 juli 2021
Publicaties

Op 17 juni jl. heeft de Centrale Raad van NRVT het gewijzigde Reglement Definities goedgekeurd. In dit reglement is met ingang van 1 juli 2021 de Bureauwaardering opgenomen. In de Praktijkhandreiking Wonen is deze Bureauwaardering verder uitgewerkt en staat ook een link naar het modelrapport Bureauwaardering en de opdrachtvoorwaarden.  
 
Wat is een Bureauwaardering?

Een Bureauwaardering woningfinanciering is een waardering op afstand van een woning (voor eigen gebruik) zonder fysieke inspectie en met ondersteuning van één of meer modelwaarden. De Register-Taxateur verricht hierbij nog steeds voldoende werkzaamheden om de verantwoordelijkheid voor zijn waardering te kunnen nemen. Het gebruik van de Bureauwaardering is aan stringente restricties onderhevig.

Klik hier voor meer informatie over de Bureauwaardering en de Q&A.


Terug naar overzicht