Meester-gezeltraject

25 mei 2022
Publicaties

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel) bij het opdoen van de vereiste praktijkervaring als taxateur, geeft feedback op zijn handelen en volgt zijn ontwikkeling. Zo kan de gezel zich steeds verder bekwamen en zich de kneepjes van het vak van taxateur eigen maken.
 

Het meester-gezeltraject in vogelvlucht

Om de gezel te ondersteunen in zijn ontwikkeling, is het meester-gezeltraject in drie perioden verdeeld. Iedere periode wordt gekenmerkt door het uitvoeren van vijf taxatieopdrachten, het schrijven van een reflectieverslag en het voeren van een ontwikkelingsgesprek (periode 1 en 2) of eindgesprek (periode 3) met de meester. Op deze wijze wordt de voortgang van de gezel goed gemonitord tot aan het ‘Go/No go’-moment voor de portfolio-assessment. 

Als richtlijn voor de duur van het meester-gezeltraject wordt voor de Kamer Wonen een duur van minimaal twaalf maanden gehanteerd en voor de Kamers BV, LAV en WOZ een duur van 24 maanden. De maximale duur is vastgesteld op vijf jaar. 

Voor verdiepende informatie over het meester-gezeltraject verwijzen wij u naar onze website.
 

Meester Register-Taxateurs

Op dit moment zijn er 539 gecertificeerde meester Register-Taxateurs met in totaal 760 registraties. De verdeling over de verschillende Kamers is als volgt. 

Kamer Wonen Kamer BV/GZV Kamer LAV Kamer WOZ
376 266 60 58

Van de 539 gecertificeerde meester Register-Taxateurs zijn er nu 250 actief als meester in het begeleiden van een gezel. 47 daarvan begeleiden 2 of 3 gezellen tegelijkertijd of zijn als tweede meester betrokken.
 

Word meester Register-Taxateur

Heeft u interesse om als meester aan de slag te gaan? U kunt zich aanmelden als meester wanneer u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers) en een uitstekende staat van dienst heeft. In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur treft u op bladzijde 41 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.

U volgt de eendaagse training tot meester Register-Taxateur bij Onderwijs.pro. U bent dan voor een periode van drie jaar gecertificeerd.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de training.


Terug naar overzicht