Minimale rapportagevereisten BV en GZV geharmoniseerd

15 februari 2023
Nieuws

In de loop der tijd zijn er verschillen ontstaan in de bijlagen van de Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed en het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed, ten aanzien van de minimale rapportagevereisten. De Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed heeft deze bijlagen vergeleken en met elkaar in overeenstemming gebracht.

Klik hier voor een weergave van de wijzigingen in beide bijlagen.

NRVT publiceerde de gewijzigde documenten reeds op zijn website.

Voor zowel de Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed als het Subreglement Grootzakelijk Vastgoed geldt dat de onderliggende regels niet zijn veranderd.


Terug naar overzicht