Nederlandse vertaling IVS 2020 beschikbaar

15 oktober 2020
Nieuws

De International Valuation Standards (IVS) zijn per 31 januari 2020 gewijzigd. De gewijzigde Engelse versie kunt u terugvinden in Mijn NRVT. De Nederlandse versie staat nu op onze website:

Wat is er veranderd?

In dit bestand kunt u zien welke delen gewijzigd zijn ten opzichte van de IVS2017:

Bij geschillen over de interpretatie van deze standaard, prevaleert de Engelse versie boven de vertaling.


Terug naar overzicht