Nieuwe versie IVS 2020

28 november 2019
Nieuws

NRVT heeft als vertegenwoordiger voor Nederland in de IVSC (International Valuation Standards Council) de jaarlijkse bijeenkomst bijgewoond. Daar is gesproken over een aantal wijzigingen in IVS. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 

Frequentie van nieuwe versies

Kwam er vroeger eens per twee jaar een nieuwe versie van IVS, nu wordt dat elk half jaar. De vraag is of de commissies steeds in staat zullen zijn met veranderingen te komen. Gezien de huidige doorlooptijd van de totstandkoming van de IVS standaarden, betwijfelen we dat. Er staat dan geen datum meer op de versies en de nationale organisaties dienen te bepalen wanneer de nieuwe versie ingaat. Het is voor tucht van belang te weten welke versie van toepassing is. NRVT heeft daarom in samenspraak met de Centrale Raad besloten om de ingangsdatum van een nieuwe versie van IVS te bepalen en die per nieuwsbrief bekend te maken.
 

Uitgangspunten en aanpassingen van de standaarden

a. Ten aanzien van de standaarden kent de IVSC drie gradaties:

  • ‘Moeten’ (must): de taxateur moet de standaard volgen;
  • ‘Dienen’ (should): de taxateur moet de standaard zo goed mogelijk volgen;
  • ‘Kunnen’ (may): de taxateur  heeft de vrijheid de standaard wel of niet te volgen.

b. Bij de standaard m.b.t. het door de taxateur te verrichten onderzoek (‘investigations and compliances’) is ‘kunnen’ nu vervangen door ‘dienen’. Als er substantiële beperkingen in het onderzoek zijn, dienen die vermeld worden en dan kan dat betekenen dat de taxatie niet voldoet aan de regels van de IVSC. Taxateur en opdrachtgever kunnen overeenkomen bepaalde zaken wel of juist niet te onderzoeken; de taxateur moet dan aangeven dat de taxatie niet in overeenstemming met de standaarden van de IVS is. Dat wordt nu meer expliciet aangegeven.

c. Een doorbraak is, dat er nu in IV-standaard 105 gesproken wordt over ‘valuation model’ : dat mag nu gebruikt worden om tot een waarde te komen. Daarmee komt men wel heel dicht bij modelmatige waardering. Er moet wel sprake zijn van een inspectie. Er is dus nu een combinatie tussen inspectie en modelmatige waardebepaling mogelijk. Bij TEGoVA is de combinatie van een modelmatige taxatie en een verplichte inspectie ook aan de orde geweest en is het in de EVS in een technisch document beschreven.

d. Bij ‘development property’ is samen met NEPROM vorig jaar al gekeken naar de exposure draft van de standaard. De exposure draft luidde toen:

De taxateur moet bij een ontwikkelingsproject de waarde ‘as is’ en de waarde ‘as proposed’ aangeven.

Dat was toen dus een verplichting. In de definitieve standaard is nu – mede door de lobby van NEPROM/NRVT – ‘moet’ veranderd in ‘dient’. Bovendien, in combinatie met het statement dat als de taxateur sterk het ‘onderbouwde’ gevoel heeft dat het project lijkt te kunnen worden gerealiseerd, de taxateur kan volstaan met de waarde volgens ontwerp (as proposed). Anders worden als de markt omslaat waarschijnlijk alleen nog ‘as is’ waarderingen afgegeven, omdat de markt dan heel onzeker wordt.

We maken de ingangsdatum van de IVS 2020 via de nieuwsbrief bekend. Ook stellen we de aangepaste Nederlandse vertaling beschikbaar.


Terug naar overzicht