Nieuwe leden expertcommissies

16 April 2020
Publicaties

De volgende nieuwe leden van de expertcommissies zijn benoemd door het bestuur, op voordracht van de expertcommissie:

Expertcommissie Wonen:

  • De heer R.R. Crielaers
  • Mevrouw E.M. den Oudsten-Baas

Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed:

  • De heer S.G. van den Hoek
  • De heer J. Gijsbers
  • De heer G.C. van Scherpenzeel

Wij bedanken de vertrekkende leden, J.T.G. Dörsch, M.C. de Ruiter (beiden BV), P.J.M. Luykx en C.J. Braakhuis (beiden Wonen), voor hun kennis en inzet.


Terug naar overzicht