Plausibiliteitstoets per 2020 ook voor niet-gevalideerde woningtaxaties

19 december 2019
Nieuws

NRVT schrijft al sinds haar oprichting voor dat een tweede taxateur een plausibiliteitstoets moet uitvoeren bij taxaties van bedrijfsmatig vastgoed en landelijk en agrarisch vastgoed. Die regel geldt per 2020 ook voor niet-gevalideerde woningtaxaties. 
 

Voorkomen van fouten 

Het doel van de plausibiliteitstoets is het voorkomen van fouten. Wanneer een tweede Register-Taxateur het taxatierapport controleert, beperkt dat het risico op onjuistheden in het rapport aanzienlijk. De gedachte is dat het validatieproces dit vier-ogenprincipe voor de meeste woningtaxaties ondervangt. Uit steekproefsgewijze controles door Toezicht van NRVT blijkt echter dat de niet-gevalideerde woningtaxaties bovengemiddeld veel afwijkingen vertonen. Daarom verlangt NRVT de plausibiliteitstoets per 1 januari 2020 ook voor deze taxatierapporten.  
 

Wie mag de plausibiliteitstoets uitvoeren? 

Een Register-Taxateur die voldoende vakkundig is op het gebied van de betreffende taxatie mag de plausibiliteitstoets uitvoeren. Dat kan een collega van uw eigen kantoor zijn, of een andere Register-Taxateur. In de Kamers BV en LAV is al gebleken dat het goed mogelijk is hierover onderling afspraken te maken.  

Meer informatie en een model vindt u in de vernieuwde Praktijkhandreiking Wonen.


Terug naar overzicht