Plausibiliteitsverklaring voor niet-gevalideerde woningtaxaties

25 maart 2021
Nieuws

Sinds 1 januari 2020 is een plausibiliteitstoets ook voor niet-gevalideerde woningtaxaties vereist. Tijdens audits in het kader van Doorlopend Toezicht van NRVT blijkt dat, ondanks de berichten daarover, nog steeds niet alle woningtaxateurs van de plausibiliteitstoets op de hoogte zijn.

Het doel van de plausibiliteitstoets is het voorkomen van fouten. Wanneer een tweede Register-Taxateur het taxatierapport controleert, beperkt dat het risico op onjuistheden in het rapport aanzienlijk. De gedachte is dat het validatieproces dit vierogenprincipe voor de meeste woningtaxaties ondervangt.

Een voorbeeld van deze plausibiliteitsverklaring vindt u in de Praktijkhandreiking Wonen.


Terug naar overzicht