Voorzichtigheid geboden bij taxatie woning met agrarische bestemming

2 september 2019
Publicaties

Taxeert u een woning met agrarische bestemming? Dan kan het taxatierapport niet gevalideerd worden. Enkele grote banken accepteren sinds kort echter een niet-gevalideerd taxatierapport voor woningen met een agrarische bestemming, met minder dan drie hectare grond, die niet bedrijfsmatig agrarisch gebruikt worden. Dat maakt het voor de koper gemakkelijker een hypotheek onder – min of meer – normale voorwaarden te krijgen. Er kleven echter ook aanzienlijke risico’s aan.  
 

In strijd met bestemmingsplan

Bewoning zonder binding met een agrarisch bedrijf is in dit geval in strijd met het bestemmingsplan. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente handhavend optreedt. Een bestemmingswijziging is niet altijd aan de orde en kost bovendien vaak veel tijd en geld. 
 

Wijs op de risico’s

In de praktijk gaan kopers en verkopers hier regelmatig aan voorbij. Als u het verkrijgen van de gewenste financiering in de weg dreigt te staan, kan de opdrachtgever druk op u uitoefenen. Het is aan u als Register-Taxateur om kritisch te blijven en uw rug recht te houden. Wijs uw opdrachtgever op de risico’s en bezwaren en neem die ook gefundeerd mee in uw waardeoordeel. Als u dat niet voldoende doet, en de gemeente besluit op te treden, is het leed niet te overzien. Niet voor de koper van de woning, maar ook niet voor de Register-Taxateur die verzuimd heeft op dit risico te wijzen.


Terug naar overzicht