Vraag van Register-Taxateurs: ‘Mag ik mijn taxatierapport laten uitwerken door een derde?’

15 oktober 2020
Publicaties

Als Register-Taxateur bent u verantwoordelijk voor de inhoud van uw taxatierapport. Alleen als u zelf uw rapport uitwerkt, heeft u grip op het hele proces. Dat heeft dus altijd de voorkeur. Overweegt u toch om het uitwerken uit te besteden? Neem dan de volgende punten mee in uw overweging:

  • Het laten uitwerken van uw rapport is op voorhand niet verboden. Dat betekent echter niet dat het altijd is toegestaan. Het kan uitmaken of u een ervaren collega binnen uw kantoor vraagt, of het overlaat aan een derde partij, die mogelijk onvoldoende deskundig is. Bij een externe derde bestaat bovendien het risico dat snelheid prioriteit krijgt boven zorgvuldigheid. Zeker als er sprake is van stukloon.
     
  • Uw onafhankelijkheid kan in het geding komen. Bijvoorbeeld als blijkt dat degene die uw rapport uitwerkt, als makelaar betrokken is geweest bij hetzelfde vastgoedobject. Of wanneer u taxeert in het kader van een boedelscheiding en de rapporten van beide partners, die zich mogelijk voorbereiden op een rechtszaak, blijken uitgewerkt te zijn door dezelfde partij.

Terug naar overzicht