Vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid: onderbouwing van uw taxatie

4 juni 2021
Publicaties

Op 30 maart jl. publiceerde NRVT de vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid. Deze toelichting dient ter vergroting van de bewustwording van eventuele bedreigingen ten aanzien van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de Register-Taxateur. Beide maken onderdeel uit van de fundamentele beginselen waar elke Register-Taxateur zich aan dient te houden. Dit is omschreven in artikel 11 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT.
 

Stelt u zich wel eens de vraag: ben ik onafhankelijk en objectief?

De toelichting geeft uitleg over enkele vragen die u zich voorafgaand aan een taxatieopdracht moet stellen. Voordat u een opdracht aanneemt is het belangrijk om na te gaan of u over de benodigde deskundigheid beschikt. Daarnaast moet u zich afvragen of u voldoende onafhankelijk en objectief kunt zijn bij de uitvoering van de taxatieopdracht.

Het gaat er daarbij niet alleen om dat u er zelf van overtuigd bent dat uw onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd zijn. Ook degenen die belang hebben bij uw taxatie zullen daarvan overtuigd moeten worden. Artikel 11.3 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels luidt niet voor niets: “De Register-Taxateur vermijdt dat bij het verrichten van de Professionele Taxatiedienst sprake is van (de schijn van) het ontbreken van voldoende onafhankelijkheid en objectiviteit”.
 

Een heldere en navolgbare onderbouwing van uw taxatie

Of en wanneer u de schijn wel of niet tegen heeft, is van vele factoren afhankelijk en daardoor niet algemeen te zeggen. Wel staat vast dat een heldere en navolgbare onderbouwing van uw taxatie een zeer goede manier is om twijfel aan uw objectiviteit en onafhankelijkheid weg te nemen. Deze onderbouwing is zo ook in uw belang. Maak de lezer van uw taxatierapport daarom altijd op begrijpelijke en gedetailleerde manier deelgenoot van alle afwegingen die tot uw uiteindelijke waardeoordeel leiden. Heel veel extra werk levert dit u niet op. Wanneer u bijvoorbeeld referentieobjecten in uw rapport vermeldt, heeft u ongetwijfeld bedacht hoe deze zich verhouden tot het getaxeerde object. Wanneer u het ook opschrijft in uw rapport, is dit direct helder voor de lezer.

Kortom, door de onderbouwing van uw taxatie goed inzichtelijk te maken, voldoet u niet alleen aan het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie. In veel gevallen voldoet u hiermee ook aan het beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid.


Terug naar overzicht