Vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid

29 april 2021
Publicaties

Op 30 maart jl. publiceerde NRVT de vernieuwde Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid. Deze toelichting dient ter vergroting van de bewustwording van eventuele bedreigingen ten aanzien van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de Register-Taxateur. Beide maken onderdeel uit van de fundamentele beginselen waar elke Register-Taxateur zich aan dient te houden. Dit is omschreven in artikel 11 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT.

De toelichting benadert het onderwerp objectiviteit en onafhankelijkheid vanuit een voor alle taxateurs relevante vraag:

“Ben ik vrij en in staat om deze taxatieopdracht uit te voeren?”

Echter, voordat u de afweging maakt of u daaraan kunt voldoen, moet ook nog een andere wezenlijke vraag worden beantwoord: 
 

Ben ik (voldoende) deskundig?

Natuurlijk beschikt u als Register-Taxateur over de benodigde vakbekwaamheid. U heeft immers voldaan aan de opleidingsvereisten. Daarnaast houdt u uw kennis en vaardigheden bij door het volgen van permanente educatie en door het lezen over alles wat er in uw vakgebied gebeurt. Niemand kan echter van u verlangen dat u overal verstand van heeft. Ook uzelf niet.

Het is heel goed voor te stellen dat u wordt gevraagd een object te taxeren dat te veel afwijkt van de objecten waar u verstand van heeft. Het hoeft daarbij niet eens te gaan om een object dat valt onder het toepassingsbereik van een andere kamer dan waarin u bent geregistreerd. De taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, die gespecialiseerd is in het taxeren van kantoren, kan zich bijvoorbeeld al snel vertillen aan de taxatie van een supermarkt. Een ervaren woningtaxateur kan zich vertillen aan de taxatie van het horecabedrijf in een gemengd object.

Als Register-Taxateur heeft u een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Anderen ontlenen vertrouwen aan de juistheid van uw taxatie. Daarom is het van belang dat zowel u als de belanghebbenden kunnen vertrouwen op uw deskundigheid. Bij elke taxatie die u uitvoert.

Heeft u reden om daar over te twijfelen, neem de opdracht dan niet aan, of schakel (uiteraard in overleg met uw opdrachtgever) een extra deskundige in.


Terug naar overzicht