Model Taxatierapport Woonruimte 2021 definitief vastgesteld

26 februari 2021
Nieuws

Het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dat op 7 september 2020 werd gepubliceerd, is inmiddels definitief vastgesteld door de stuurgroep. Er zijn enkele tekstuele wijzigingen en aanpassingen in de bouwkundige- en duurzaamheidsparagraaf doorgevoerd.

Het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte en bijlagen vindt u hier:

Bouwkundige paragraaf

De bouwkundige paragraaf is in het definitieve model meer verduidelijkt. Zo hoeft de bouwkundige opnamestaat niet ingevuld te worden door de taxateur als er een actueel rapport van een bouwkundige keuring beschikbaar is. Het keuringsrapport kan dan als bijlage worden toegevoegd.

Er is een toelichting bij de bouwkundige opnamestaat gemaakt en er is een FAQ over dit onderdeel opgesteld.

Klik hier om de FAQ te bekijken.
 

Duurzaamheidsparagraaf

De energieprestatie van een gebouw wordt met ingang van 1 januari 2021 vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800.

De informatie zoals vermeld op het nieuwe energielabel is opgenomen in de duurzaamheidsparagraaf van het model taxatierapport, maar de tool om de investering en impact van duurzaamheidsmaatregelen te berekenen is nog niet gereed. RVO.nl werkt samen met het ministerie van BZK aan de nieuwe rekenkern op basis van de NTA8800. Zodra deze informatie beschikbaar komt voor taxateurs, zal dit in het model taxatierapport worden opgenomen.
 

Verzekeringsvoorwaarden

Vanuit de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars is de bevestiging ontvangen dat het nieuwe model taxatierapport 2021 niet conflicteert met de huidige verzekeringsvoorwaarden. Het valt dus onder de dekking van de verzekering. Dit geldt ook voor de bouwkundige opnamestaat. Dit is géén bouwkundige keuring en ook geen vervanging daarvan. De bouwkundige opnamestaat geeft opdrachtgevers inzicht in een indicatie van de herstelkosten van gebreken.


Terug naar overzicht