Nieuw model Taxatierapport Wonen 2021 gereed

7 september 2020
Nieuws

De taxatiebranche en geldverstrekkers ontwikkelden gezamenlijk een nieuw model taxatierapport Wonen 2021. Vanaf 1 juli 2021 gaan woningtaxateurs met het nieuwe model werken. U kunt de documenten hier alvast downloaden:

De komende maanden volgen nog de bijlagen en een invulinstructie. In het nieuwe model zijn drie modellen samengevoegd: Model Bijzonder beheer woonruimte, Model Transactie woonruimte Individueel en het Model taxatierapport Woonruimte.

Overzichtspagina: Model taxatierapporten en bijlagen
 

Kwaliteitsslag

Het nieuwe rapport betekent een kwaliteitsslag. Er is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Beschikbare tools maken het u gemakkelijk om dieper op die onderwerpen in te gaan. Daarnaast biedt u met het rapport een extra onderbouwing van de waarde en gaat u dieper in op erfpacht en de Vereniging van Eigenaars. De leesbaarheid van het model is sterk verbeterd. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven, zodat consumenten het rapport eenvoudiger kunnen interpreteren.
 

Meer waardevolle informatie

U kunt uw opdrachtgevers nog beter van waardevolle informatie voorzien. Consumenten krijgen een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Geldverstrekkers krijgen beter inzicht in mogelijke financiële risico’s en kunnen meer maatwerk leveren.
 

Opleiding

De verplichte opleiding voor woningtaxateurs (studiebelasting 30 uur) en bijbehorende toetsing door de exameninstellingen helpen u verder op weg. U moet de toets behaald hebben voordat u met het nieuwe model taxatierapport aan de slag kunt. Deze theoretische toets kunt u twee keer herkansen. Mocht u 3 keer gezakt zijn, dan volgt een field audit door NRVT. Daarnaast ondergaan alle woningtaxateurs de komende 3-5 jaar een mondeling assessment. Daarin toont u (opnieuw) uw vakbekwaamheid in het taxeren en in het werken met het nieuwe modeltaxatierapport.

Als u vragen heeft over het werken met het nieuwe model, kunt u die tijdens de opleiding stellen. Heeft u verbeterpunten? Dan horen wij dat graag via info@nrvt.nl.

Zie ook ons algemene nieuwsbericht: Taxatiebranche werkt samen aan kwaliteitsverbetering woningtaxaties


Terug naar overzicht