Model taxatierapporten en bijlagen

Model Taxatierapport Woonruimte per 1 oktober 2021

De taxatiebranche en geldverstrekkers ontwikkelden gezamenlijk een nieuw model taxatierapport Wonen 2021. Vanaf 1 oktober 2021 werken woningtaxateurs met het nieuwe model. U kunt de documenten hier downloaden:


Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud per 1 juli 2019

Heeft u opmerkingen of verbeteringen op bovenstaande documenten e-mail deze dan aan info@waarderingskamer.nl.


Model Taxatierapport Woonruimte per 1 april 2018

Hier vindt u het model Taxatierapport woonruimte dat per 1 april 2018 als voorgeschreven model bij financieringen is ingevoerd en de bijbehorende documenten:

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het nieuwe model Taxatierapport en de bijlagen.

Informatie over de Energiebesparingsverkenner

Per 1 januari 2021 wijzigt de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De energieprestatie van gebouwen wordt dan bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120 NV. Dat betekent dat uitkomsten van RVO-website www.energiebesparingsverkenner.nl en de webservice EBVW niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten. Uitkomsten van de EBVW zijn vanaf dat moment gebaseerd op de verouderde norm. RVO.nl werkt samen met het ministerie van BZK aan een nieuwe rekenkern op basis van de NTA 8800.

Video: Wat brengt het nieuwe model taxatierapport u?

Meetinstructies en opnameformulieren 2018


Model taxatierapporten en bijbehorende documenten, versie 2017