Update assessments scholingstraject woningtaxateur

26 oktober 2023
Publicaties

In april 2023 zijn de assessments scholingstraject woningtaxateur van start gegaan. Alle geregistreerde woningtaxateurs zijn door NRVT op de hoogte gesteld van het jaar en kwartaal waarin zij aan de beurt zijn.

Het assessment scholingstraject woningtaxateur wordt afgenomen door de exameninstellingen Beroepsexamens Makelaars en SVMNIVO. Inmiddels zijn er circa 600 assessments afgenomen met een slagingspercentage van 91,5%.
 

Volledigheid assessmentportfolio

De exameninstellingen merken op dat de taxatiedossiers ten behoeve van het assessment niet altijd volledig worden ingeleverd. Dit heeft als risico dat het assessment geen doorgang kan vinden, dan wel dat dit mogelijk een struikelblok wordt tijdens het assessment. Indien u het assessment nog dient af te leggen, maken wij u erop attent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van uw taxatiedossier. Het taxatiedossier is meer dan een taxatierapport met bijlagen (zie ook de Praktijkhandreiking Wonen en de Handleiding Assessment Scholingstraject Woningtaxateur).
 

PE-punten vierde kwartaal 2023

Woningtaxateurs die in het vierde kwartaal van 2023 zijn uitgenodigd voor het assessment scholingstraject woningtaxateur, ontvangen na het positief afleggen van het assessment 14 PE-punten. Deze PE-punten worden door NRVT vanzelfsprekend in het vierde kwartaal van 2023 geregistreerd. Taxateurs die het assessment niet behalen ontvangen de punten na de scholingsdag of na het positief afleggen van het her-assessment alsnog met terugwerkende kracht.
 

Tot slot

Voor meer informatie over het assessment scholingstraject woningtaxateur verwijzen wij u naar de handleiding en de veelgestelde vragen.


Terug naar overzicht