Waarschuwing: fluX Wonen maakt validatie niet overbodig

30 september 2020
Nieuws

IT-bedrijf fluX zet een nieuw taxatieproduct wonen in de markt. Voor het vierogenprincipe gebruiken zij geen validatie-instituut, maar een tweede taxateur. In hun uitingen wekken zij onterecht de indruk dat validatie daarmee overbodig wordt. Dat misverstand willen wij graag uit de weg helpen. Wanneer het een taxatie voor hypothecaire financiering betreft, bestaat het risico dat geldverstrekkers het rapport niet accepteren en alsnog validatie eisen. Voor alle duidelijkheid: NRVT stelt eisen aan een taxatierapport. Geldverstrekkers kunnen aanvullende eisen stellen, waarvan validatie een veelvoorkomend voorbeeld is.

Reagerend op de uitingen van fluX over dit product, benadrukken wij:

  • Elke professionele taxatiedienst moet voldoen aan de NRVT-regelgeving. Het Model Taxatierapport woonruimte is zo ontworpen dat het aan deze normen voldoet. Bij gebruik van een ander model heeft NRVT er geen zicht op of het model aan alle eisen voldoet, daar is de taxateur zelf verantwoordelijk voor.
  • NHG eist altijd validatie en ook voor geldverstrekkers is validatie de standaard waar alleen in incidentele gevallen van kan worden afgeweken. Zij stemmen niet in met het vervangen van validatie door een plausibiliteitstoets.
  • Mede op basis van harde afspraken met toezichthouders, speelt onafhankelijk valideren een belangrijke rol bij ons toezicht op de woningtaxateur. Ook om die reden houdt NRVT toezicht op het validatie-instituut.
  • Het nieuwe model Taxatierapport woonruimte 2021 kent wel degelijk een duurzaamheidsparagraaf. Deze wordt nog uitgebreid met verbeteropties en voorstellen tot verduurzaming zodra de NTA 8800 normen definitief beschikbaar zijn.
  • Het nieuwe rapport is definitief en is te raadplegen op de NRVT-website. We voorzien slechts kleine wijzigingen en aanvullingen met bijlagen die later beschikbaar komen.

Terug naar overzicht