Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
57
90
169
65
9
0

Datum
bureauwaardering-25x10
Nieuws
19 January 2023
NRVT-audits Hybride Taxaties resulteert in handhaving

In 2022 heeft NRVT bij een selectie van Register-Taxateurs Wonen een combinatie audit uitgevoerd waarbij zowel fysieke taxaties als hybride taxaties zijn onderzocht.

nieuwsbrief-4-25x10
22 December 2022
Nieuwsbrief 22 december 2022

Jaarbijdrage 2023 - Eigen Verklaring 2022 - Permanente Educatie 2023 - Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte voor 1 februari 2023 - Assessment scholingstraject woningtaxateurs - Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie - Wijzigingen meester-gezeltraject - Uitspraken Tuchtcollege

inflatie-25x10
Publicaties
22 December 2022
Jaarbijdrage 2023

De bijdrage van Register-Taxateurs, vakgroepleden en gezellen wordt in 2023 verhoogd met de jaarlijkse indexatie van 5% + € 55,- (m.u.v. bijdrage gezel). Hierdoor werkt NRVT met een begroting die in evenwicht is. Dit is na positief advies van de Centrale Raad vastgesteld door de Raad van Toezicht.

boek-oranje-25x10
Nieuws
22 December 2022
Assessment scholingstraject woningtaxateurs

Op 1 oktober 2021 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. Alle Register-Taxateurs geregistreerd in de Kamer Wonen hebben het scholingstraject Wonen gevolgd om de noodzakelijke kennis op te doen, alvorens zij zelfstandig met het nieuwe model mochten gaan werken. Voor de introductie van het nieuwe model taxatierapport is in 2020 besloten dat alle geregistreerde woningtaxateurs ook een oproep krijgen voor een mondeling assessment.

collegezaal-25x10
Publicaties
22 December 2022
Permanente Educatie 2023

De Register-Taxateur werkt continu aan zijn professionele kennis en vaardigheden. Dit doet hij onder meer door middel van Permanente Educatie (PE). Het actueel houden van kennis en vaardigheden is nodig voor een kwalitatief goede uitoefening van het beroep van vastgoedtaxateur.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
22 December 2022
Eigen Verklaring 2022

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 2023 een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2022 in te vullen.

studeren-laptop-25x10
Publicaties
22 December 2022
Registreer uw PE-activiteiten in de vrije ruimte vóór 1 februari 2023

Heeft u in 2022 PE-punten behaald in de vrije ruimte, maar zijn deze nog niet geregistreerd? Registreer deze behaalde PE-punten zelf in Mijn NRVT.

architectuur-25x10
Nieuws
22 December 2022
Intervisie in 2023 mogelijk binnen Permanente Educatie

Ter verbreding van het educatieaanbod, start NRVT in 2023 met een pilot intervisie.

adobestock-317601158
Nieuws
22 December 2022
Wijzigingen meester-gezeltraject

Medio 2020 is het meester-gezeltraject ingegaan. De afgelopen periode heeft hierover een evaluatie plaatsgehad. NRVT is in gesprek gegaan met diverse stakeholders over het opleidingstraject tot Register-Taxateur. Hieruit zijn enkele aanpassingen met betrekking tot het meester-gezeltraject voortgevloeid.

nieuwsbrief-4-25x10
24 November 2022
Nieuwsbrief 24 november 2022

Waarom geen waardeverklaring - NAW-gegevens zelf wijzigen via Mijn NRVT - Tuchtuitspraak uitgelicht - Uitspraken Tuchtcollege