Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
67
90
202
77
9
0

Datum
nieuwsbrief-4-25x10
31 mei 2024
Nieuwsbrief 31 mei 2024

Denk aan uw PE-punten voor 2024 - Lesen uit de praktijk - Nieuwe leden Expertcommissie kamer Wonen - Nieuwe leden Expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed - Uitspraken Tuchtcollege 

nieuwsbrief-4-25x10
29 april 2024
Nieuwsbrief 29 april 2024

Hoe werkt het Doorlopend Toezicht van NRVT? - PE-cursusoverzichten 2024 geüpdatet - Nieuwe versie model Taxatierapport Woonruimte 1 maart 2024 - Inflatiescenario vastgoedindex maart 2024 - Ontzetting Register-Taxateur - Eerste gezel WOZ geslaagd - Uitspraken Tuchtcollege

inflatie-huis-25x10
Publicaties
9 april 2024
Inflatiescenario Vastgoedindex maart 2024

Het geactualiseerde inflatiescenario staat op onze website. Het nieuwste inflatiescenario past u toe vanaf het eerstvolgende kwartaal na publicatie van het scenario. De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contracthuren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.

nieuwsbrief-4-25x10
31 januari 2024
Nieuwsbrief 31 januari 2024

Lessen uit de praktijk - Eigen Verklaring 2023 - Model Taxatierapport Woonruimte per 1 maart 2024 - Pilot intervisie in 2024 - Vacatures Expertcommissies BV, LAV en Wonen - Uitspraken Tuchtcollege

architectuur-25x10
Publicaties
31 januari 2024
Pilot intervisie in 2024

NRVT startte in 2023 met een pilot intervisie ter verbreding van het educatieaanbod voor 2023. In 2024 wordt deze pilot voortgezet.

zwany-van-brussel-25x10
Publicaties
31 januari 2024
Model Taxatierapport Woonruimte per 1 maart 2024

Op 1 maart 2024 gaat een vernieuwde versie van het model Taxatierapport Woonruimte in. De belangrijkste veranderingen en bijbehorende documenten zijn in de nieuwsbrieven van 26 oktober jl. en 20 december jl. reeds gedeeld. NRVT sprak met Zwany van Brussel, voorzitter Expertcommissie Wonen en lid Werkgoed Duurzaamheid, over de geüpdatete versie van het model taxatierapport.

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
31 januari 2024
Eigen Verklaring 2023

Als Register-Taxateur ontving u op 25 januari jl. een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2023 in te vullen.

huizen-harlingen-25x10
Publicaties
31 januari 2024
Lessen uit de praktijk 26: Wenswaarde en familie

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 26e publicatie.

nieuwsbrief-4-25x10
20 december 2023
Nieuwsbrief 20 december 2023

Regelgeving hybride taxaties - Jaarbijdrage 2024 - Controle NAW-gegevens via Mijn NRVT - Permanente Educatie 2024 - Aangepast Reglement Doorlopend Toezicht per 1 januari 2024 - Model Taxatierapport Woonruimte 2024 - Eigen Verklaring 2023 - Vacatures Expertcommissies BV, LAV en Wonen - Uitspraken Tuchtcollege

aantekeningen-laptop-25x10
Publicaties
20 december 2023
Eigen Verklaring 2023

Als Register-Taxateur ontvangt u medio januari 2024 een uitnodiging van NRVT via e-mail om de Eigen Verklaring 2023 in te vullen.