Praktijkopleiding aankomend Register-Taxateurs

Invoering meester-gezeltraject

Wie Register-Taxateur wil worden, moet binnenkort na de theoretische opleiding ook een praktijkopleiding volgen, in de vorm van een meester-gezeltraject. Een ervaren Register-Taxateur (meester) begeleidt de taxateur in opleiding (gezel).

Portfolio opbouwen
Gedurende dit traject bouwt de gezel een portfolio op, met bewijsstukken als taxatiedossiers, marktanalyse, een persoonlijk ontwikkelplan en reflectieverslagen. Om de voortgang inzichtelijk te maken, wordt de digitale tool Mijn Portfolio gebruikt. Zodra de gezel voldoende praktijkervaring heeft, kan hij worden aangemeld voor een assessment. Gecertificeerde exameninstellingen nemen de assessments af. Na succesvolle afronding, kan de kandidaat zich inschrijven in het Register van NRVT.

Aankomend Register-Taxateurs dragen zelf een meester aan voor hun begeleiding. Naar verwachting gaat de nieuwe praktijkopleiding per 1 januari 2020 in.

Overgangsregeling
Voor wie nu al bezig is met de voorbereiding op een praktijktoets is er een overgangsregeling. Voor meer informatie over de huidige praktijktoets verwijzen wij u naar de exameninstellingen SVMNIVO en Beroepsexamens Makelaars.

Oproep: word meester Register-Taxateur

Wilt u bijdragen aan de praktijkopleiding van aankomend Register-Taxateurs? U kunt zich aanmelden als meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur staat op bladzijde 35 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.

Opleiding
De eerste opleiding tot meester Register-Taxateur start in januari 2020. Daarmee kunt u 12 PE-punten behalen. Na de basisopleiding volgt periodieke bijscholing.

>> Meer weten of aanmelden voor de opleiding tot meester Register-Taxateur