Opleidingstraject Register-Taxateur

Welk opleidingspad kunt u volgen om Register-Taxateur te worden? De route bestaat uit twee onderdelen: een theoretische basisopleiding en praktijkervaring in de vorm van het meester-gezeltraject.

1.       Basisopleiding tot taxateur

Allereerst behaalt u het basisdiploma Taxateur bij een van de opleiders. Het examen kunt u afleggen bij SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars. Daarna meldt u zich bij NRVT voor het praktijkgedeelte.


2.        Meester-gezeltraject (praktijk)

In het meester-gezeltraject begeleidt een ervaren Register-Taxateur (meester) de taxateur in opleiding (gezel). Het traject omvat de volgende stappen:

  1. U sluit de deelnameovereenkomst met NRVT voor de praktijkopleiding. Daarin staat onder meer omschreven dat u zich aan de gedrags- en beroepsregels houdt en dat u tijdens het traject uw PE-punten behaalt. U draagt zelf een gecertificeerde meester aan, waarmee u een praktijkovereenkomst sluit.  Als voorbeeld kunt u onze model-praktijkovereenkomst gebruiken:
    1. Model-praktijkovereenkomst
      Model-praktijkovereenkomst buitenmeesterschap
  2. U maakt afspraken met uw meester en begint met een nulmeting.
  3. U bouwt uw portfolio op. In drie fasen, waarin u steeds 5 taxatiedossiers behandelt, gaat u ervaring opdoen, reflecteren en krijgt u feedback. Na elke fase volgt een ontwikkelingsgesprek met uw meester. Uw vorderingen houdt u bij in een digitale tool: Mijn Portfolio. Zo wordt uw ontwikkeling inzichtelijk.
  4. Zodra uw meester u vakbekwaam genoeg vindt en NRVT uw portfolio als volledig beoordeelt, meldt u zich bij een exameninstelling (SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars) voor een assessment.
  5. Bij een positieve uitkomst schrijft u zich in bij NRVT, volgens de stappen op de pagina inschrijven.

Nu bent u Register-Taxateur. Na inschrijving blijft u uw kennis op peil houden via Permanente Educatie.

Wilt u meer weten over het opleidingstraject? Download het volledige Opleidingsprofiel Register-Taxateur.

Overgangsregeling
Voor wie nu al bezig is met de voorbereiding op een praktijktoets is er een overgangsregeling. Voor meer informatie over de huidige praktijktoets verwijzen wij u naar de exameninstellingen SVMNIVO en Beroepsexamens Makelaars.

Oproep: word meester Register-Taxateur

Wilt u bijdragen aan de praktijkopleiding van aankomend Register-Taxateurs? U kunt zich aanmelden als meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur staat op bladzijde 41 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.

Opleiding
De eerste opleiding tot meester Register-Taxateur start in januari 2020, waarna deze regelmatig aangeboden wordt. Daarmee kunt u 12 PE-punten behalen. Na de basisopleiding volgt periodieke bijscholing. De opleiding wordt ook in company aangeboden

>> Meer weten of aanmelden voor de opleiding tot meester Register-Taxateur