Aantekening GZV aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aantekening Groot Zakelijk Vastgoed moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau (incl. taxatiekennis)
 • U houdt zich in de praktijk overwegend bezig met taxatiewerkzaamheden
 • U beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als Register-Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed
 • U verricht jaarlijks ten minste 10 GZV-taxaties, ten minste als medeondertekenaar, in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten (> € 5 mln. marktwaarde of exploitatiegebonden vastgoed)
 • U heeft een door NRVT erkend assessment met goed gevolg afgerond

Aanleveren

Om te kunnen beoordelen of u voor het assessment in aanmerking komt, vragen wij u de volgende documenten aan te leveren via e-mail (inschrijven@nrvt.nl):

 • CV waarop duidelijk uw werkzaamheden worden beschreven
 • Motivatiebrief
 • Relevante diploma’s
 • Een portfolio-overzicht van minimaal 10 GZV-taxaties die u het afgelopen jaar (mede) heeft verricht en ten minste heeft mede-ondertekend. Een plausibili­teits­­verklaring voldoet niet. Download hier een model portfolio-overzicht
 • Tekenbladen van de hiervoor genoemde 10 GZV-taxaties (met vermelding van het object, de taxatiedatum, de waarde en de handtekening)

Beoordeling aanvraag

Indien NRVT akkoord geeft mag u zich aanmelden voor het portfolio-assessment GZV bij SVMNIVO. Na uw aanmelding krijgt u toegang tot een examenomgeving waar u de volgende stukken dient aan te leveren:

 • lijst met 10 taxaties
 • CV en motivatiebrief waaruit blijkt dat u zich geschikt acht om de aantekening GZV te verkrijgen
 • drietal complete taxatiedossiers

Na het voldoen aan de minimumvereisten voor het assessment wordt het ingeleverde werk door minimaal twee assessoren beoordeeld. Voldoet het portfolio met taxatie­dossiers (grotendeels) aan de richtlijnen zoals die door NRVT zijn opgesteld, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.

Assessment

U voert een professioneel gesprek over de taxatiedossiers met de assessoren. Dit gesprek duurt 60 minuten.

Als vervolgens ook dit gesprek door de assessoren met een voldoende wordt beoordeeld, wordt u richting NRVT voorgedragen voor de GZV-aantekening.

Het assessment ziet er als volgt uit:

 1. Introductie
 2. Presentatie van één van de drie van tevoren aangeleverde taxatierapporten
 3. Vragenronde over de gepresenteerde taxatie
 4. Vragenronde over de overige twee taxaties
 5. Vragenronde over het Subreglement GZV
 6. Afsluiting

De kosten voor de beoordeling van de taxatiedossiers en het assessment bedragen in totaal € 1.934,- incl. btw.