Aantekening GZV aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aantekening Groot Zakelijk Vastgoed moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau (incl. taxatiekennis)
 • U houdt zich in de praktijk overwegend bezig met taxatiewerkzaamheden
 • U beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als Register Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed
 • U verricht jaarlijks ten minste 10 GZV-taxaties, ten minste als medeondertekenaar, in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten (> € 5 mln. marktwaarde of exploitatiegebonden vastgoed)
 • U heeft een door NRVT erkend assessment met goed gevolg afgerond

Aanleveren

Om te kunnen beoordelen of u voor het assessment in aanmerking komt, vragen wij u de volgende documenten aan te leveren via e-mail (inschrijven@nrvt.nl):

 • Cv waarop duidelijk uw werkzaamheden worden beschreven
 • Relevante diploma’s
 • Een portfolio van minimaal 10 GZV-taxaties die u het afgelopen jaar (mede) heeft verricht en ten minste heeft mede-ondertekend. Download hier een model portfolio
 • Tekenbladen van de hiervoor genoemde 10 GZV-taxaties

Assessment

Het assessment ziet er als volgt uit:

 1. Introductie
 2. Presentatie van één van de drie van tevoren aangeleverde taxatierapporten
 3. Vragenronde over de gepresenteerde taxatie
 4. Vragenronde over de overige twee taxaties
 5. Vragenronde over het Reglement BV/Addendum GZV
 6. Afsluiting

De kosten voor het assessment bedragen € 1.300,- excl. btw.