Inschrijven

Waarom inschrijven in het Register?

  • U bent gemakkelijk vindbaar als professional voor opdrachtgevers
  • U onderscheidt zich als Register Taxateur
  • U kunt taxatieopdrachten verwerven van opdrachtgevers die inschrijving in het Register van NRVT eisen

 
Toelatingseisen
In de Kamerreglementen staan de toelatingseisen voor nieuwe inschrijvingen vermeld. Bij Bedrijfsmatig Vastgoed staan deze onder hoofdstuk 4 (addendum GZV art. 3.3 en 4.3). Bij Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen staan de toelatingseisen ook onder hoofdstuk 4 en bij WOZ onder artikel 3.
 
Inschrijven
Wilt u zich inschrijven in het Register van NRVT?  Print dan de aansluitingsovereenkomst uit en vul die in.  Wij ontvangen graag van u per post de ingevulde en ondertekende aansluitingsovereenkomst en een originele  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud. Voor het aanvragen van een VOG is het belangrijk dat u gebruik maakt van het VOG-aanvraagformulier op onze site. Dit formulier is gedeeltelijk door ons ingevuld en voorzien van onze bedrijfsstempel.
 
De ingevulde en ondertekende aansluitingsovereenkomst en een originele  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) stuurt u per post op naar:
 
Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Postbus 42530
3006 DA  Rotterdam
  
Wij zullen uw inschrijving direct in behandeling nemen. U ontvangt van ons hierover per e-mail bericht.
 
Vragen?
Heeft u vragen over het inschrijven in het Register van NRVT? Stuur dan een e-mail naar: inschrijven@nrvt.nl.