Permanente educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. 

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.

PE-punten 2020

Hoeveel PE-punten u moet behalen, hangt af van in welke kamers u ingeschreven staat. Kijk in Mijn NRVT hoeveel punten u in 2020 moet behalen of download het schema met rekenvoorbeelden.

Bij registratie in één kamer:

*De afwijkende PE-verplichting voor de kamer Wonen in 2020 bestaat uit een opleiding voor het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte.

Punten meenemen?
Als u te veel facultatieve PE-punten heeft behaald, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.