Permanente educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. Want u bent de betrouwbare deskundige op het gebied van vastgoedtaxeren.

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.

PE-punten
Voor alle Kamers geldt een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt:

I.    verplicht: 6 punten per Kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten (25%)

* Wanneer u in meer dan één Kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Taxateur is ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
1 werkkamer 6 9 5 20
2 werkkamers 6 + 6 9 5 26
3 werkkamers 6 + 6 + 6 9 5 32
4 werkkamers 6 + 6 + 6 + 6 9 5 38