Permanente educatie

Gedurende uw inschrijving in het Register van NRVT houdt u uw kennis en vaardigheden op peil met Permanente Educatie. Op deze manier werkt u aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling als aan uw kennis van het vak. Want u bent de betrouwbare deskundige op het gebied van vastgoedtaxeren.

NRVT heeft de regels omtrent Permanente Educatie vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.

PE-punten 2019
Voor alle Kamers geldt een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt:

I.    verplicht: 6 punten per Kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten (25%)

* Wanneer u in meer dan één Kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Taxateur is ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
1 werkkamer 6 9 5 20
2 werkkamers 6 + 6 9 5 26
3 werkkamers 6 + 6 + 6 9 5 32
4 werkkamers 6 + 6 + 6 + 6 9 5 38

PE-punten 2020

Voor 2020 voeren we enkele wijzigingen door om het aantal te behalen punten te vereenvoudigen. U behaalt nog steeds 20 PE-punten, waarvan 5 punten voor activiteiten. De overige 15 PE-punten bestaan uit cursussen en toetsen. Van deze 15 PE-punten kan het bestuur jaarlijks een deel als verplicht opleggen. Als u in meer dan één Kamer ingeschreven staat, vermeerdert het aantal te behalen punten met 6 PE-punten per Kamer.

Afwijkende PE-verplichting 2020 voor Wonen

Om taxateurs in de kamer Wonen op te leiden voor het nieuwe model Taxatierapport Wonen, bestaat voor hen een afwijkende PE-verplichting in 2020. Het programma ligt nog niet vast, daar informeren we u zo snel mogelijk over. De studiebelasting bedraagt 30 uur.