Taxatierapport te snel vervallen verklaard

Dossiernummer: GC211123

Datum uitspraak: vrijdag 24 december 2021

Een taxateur heeft een taxatierapport ter validatie voorgelegd. Daarover heeft het NWWI vragen gesteld. Wanneer een andere taxateur een tweede taxatierapport indient, krijgt de eerste taxateur het bericht dat zijn rapport niet verder in behandeling wordt genomen. De eerste taxateur vindt dat onterecht. Normaal gesproken krijgt een taxateur na vergelijkbare vragen een verbetervoorstel. Het NWWI heeft volgens de taxateur te gemakkelijk aangenomen dat de andere taxateur gelijk had. De (eerste) taxateur legt het geschil voor aan de Geschillencommissie Validaties.

Het NWWI vindt dat de (eerste) taxateur er niet in is geslaagd een rapport met een aannemelijk gemaakte marktwaarde over te leggen, zodat de validatie terecht is afgewezen. Een referentieobject dat bijna even groot is, is 1,5 ton hoger gewaardeerd zonder duidelijke uitleg. De taxateur omschrijft daarnaast een eenvoudige keuken, maar de nieuwe keuken ontbreekt in de omschrijving en op de foto’s. Ook was de woning volgens de verkoopbrochure in 2020 160m2. Daarna is de woning met 40m2 vergroot, zodat de oppervlakte in het rapport van 149m2 niet kan kloppen. De taxateur heeft hierover geen duidelijkheid kunnen geven. Tijdens de procedure blijkt dat er al voor dit geschil sprake was van een moeizame relatie tussen de taxateur en het NWWI.

De Geschillencommissie heeft er begrip voor als het NWWI extra kritisch kijkt naar rapporten van bepaalde taxateurs. Hierbij moet het NWWI wel rekening houden met haar monopoliepositie. Taxateurs kunnen immers niet naar een ander validatie-instituut. Daarom zijn procedurele aspecten extra belangrijk. De Geschillencommissie stelt vast dat er geen regels zijn waarin is vastgelegd hoe vaak een taxateur gelegenheid moet krijgen een rapport te verbeteren. Ook is niet nader vastgelegd wanneer het NWWI kan besluiten een rapport niet verder in behandeling te nemen en vervallen te verklaren. Daarom gelden de ruime normen van redelijkheid en billijkheid.

Op 3 november is het rapport gereed gemeld. Daarop stelt het NWWI vragen over de onderbouwing van de waarde in verband met de afwijking in waarde met een gebruikte referentie. Daar reageert de taxateur op. Op 5 november stelt het NWWI vragen over de nieuwe keuken en over het woonoppervlak. De mail wordt afgesloten met de mededeling dat het rapport komt te vervallen. De taxateur reageert direct daarna dat de afmetingen niet kloppen, dat de woning niet vergroot is en het woonoppervlak exact 149m2 is. Daar wordt niet meer op gereageerd. Een klacht van de taxateur wordt afgewezen.

De Geschillencommissie oordeelt dat de taxateur onvoldoende gelegenheid heeft gehad zijn standpunten met betrekking tot keuken, woonoppervlak en waardering marktwaarde toe te lichten vóór de beslissing van het NWWI om zijn rapport te laten vervallen. Dat wekt de indruk dat het NWWI te gemakkelijk is afgegaan op de bevindingen van de andere taxateur. Het verwijt van de taxateur is op dit punt terecht. Ook heeft het NWWI te traag op de klacht van de taxateur gereageerd en is de klacht zonder nader contact met de taxateur afgewezen. De Geschillencommissie overweegt hierbij dat ook de taxateur zijn standpunten op eigen initiatief uitgebreider had kunnen onderbouwen. De Geschillencommissie concludeert dat de taxateur onvoldoende gelegenheid heeft gehad om zijn standpunten nader toe te lichten voor zijn rapport vervallen werd verklaard, zodat het verzoek deels wordt toegewezen.


Terug naar overzicht