Validatie terecht afgewezen door schijn van belangenverstrengeling

Dossiernummer: GC210603

Datum uitspraak: maandag 14 juni 2021

Een makelaar/taxateur heeft een taxatierapport gereed gemeld bij NWWI. Daar wordt de validatie afgewezen met als reden belangenverstrengeling. De toelichting luidt: “Belangenverstrengeling, afwijzing intermediair en taxateur in hetzelfde gebouw. Tijdens het valideren is ons opgevallen dat u in hetzelfde gebouw bent gevestigd als de intermediair die de opdracht heeft verstrekt waardoor de schijn van belangenverstrengeling niet kan worden vermeden.”

Bij de interne klachtafhandeling en in het verweer licht NWWI dat nader toe: de validatie is afgewezen wegens de (schijn van) belangenverstrengeling. De taxateur en de opdrachtgever zitten in hetzelfde pand, ook al zijn er twee ingangen. Ook staat op de website van de makelaar/taxateur dat hij samenwerkt met de opdrachtgever en dat de opdrachtgever wordt aangeduid als ‘onze hypotheekadviseur’ en als ‘samenwerkingspartner.’ Door deze zeer expliciete vermelding van een netwerk van en samenwerking met X Advies op de website is volgens NWWI sprake van een (nauwe) samenwerking waarbij sprake is van belangenverstrengeling.

De taxateur legt het geschil voor aan de Geschillencommissie. Hij vindt dat hij de opdracht wel kon aanvaarden. Zo is er geen sprake van een gedeelde voordeur en zijn in het pand in totaal vier bedrijven gevestigd.

De Geschillencommissie overweegt dat het geschil artikel 11.3 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT betreft: De Register-Taxateur vermijdt dat bij het verrichten van de Professionele Taxatiedienst sprake is van (de schijn van) het ontbreken van voldoende onafhankelijkheid en objectiviteit.

Verder verwijst de Geschillencommissie naar de recent verschenen Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid bij artikel 11 Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT van 30 maart 2021. Daarin staat onder meer dat “Zeker bij dit aspect is de schijn vaak nog belangrijker dan het wezen”. Deze schijn kan het maatschappelijke vertrouwen in het oordeel van de taxateur ondermijnen. Als mogelijke bedreiging wordt hierbij verwezen naar een met de opdrachtgever gedeelde voordeur in geval van vestiging in dezelfde bedrijfsruimte.

De Geschillencommissie oordeelt dat gevestigd zijn in hetzelfde pand op zich niet voldoende is om een validatie af te wijzen, maar wel aanleiding is voor nader onderzoek. Daaruit is in dit geval gebleken dat sprake is van een verwevenheid die verder gaat dan min of meer toevallig in hetzelfde pand gevestigd zijn. Reclames van verzoeker zijn op de foto’s van het kantoor zichtbaar op de begane grond, waar de opdrachtgever gevestigd is. De verwijzingen op de website naar de opdrachtgever als samenwerkingspartner had een op zichzelf staande reden voor verzoeker moeten zijn om de taxatieopdracht niet te aanvaarden. Daarom is sprake van een schijn van belangenverstrengeling. De taxateur had geen taxatieopdracht van de intermediair mogen aanvaarden en NWWI heeft de validatie terecht afgewezen.

De taxateur heeft de Geschillencommissie gevraagd hoe hij hiermee in de toekomst moet omgaan. Moet hij verhuizen om opdrachten van de intermediair te kunnen uitvoeren? Daar gaat de Geschillencommissie niet in mee, zeker niet nu met de Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid van 30 maart 2021 door NRVT al handvaten zijn verstrekt aan Register-Taxateurs om met kwesties als deze om te gaan.


Terug naar overzicht