Validatie terecht geweigerd na belangenverstrengeling

Dossiernummer: GC220214

Datum uitspraak: maandag 28 maart 2022

Voor het eerst heeft het NWWI een geschil aan de Geschillencommissie Validaties voorgelegd. Het gaat om een taxateur die via zijn eenmansbedrijf een taxatierapport ter validatie aanbiedt, waarbij een makelaarskantoor betrokken is bij de verkoop. Een werknemer van het makelaarskantoor is de gezel van de taxateur die als meester optreedt. Ook staat de taxateur als adviseur op de website van het makelaarskantoor. De NWWI-aansluiting van het makelaarskantoor, is in feite van de taxateur. Daarnaast staan op het adres van het makelaarskantoor enkele andere bedrijven ingeschreven die financiële diensten aanbieden.

Op grond van belangenverstrengeling heeft het NWWI de validatie van twee taxatierapporten geweigerd. Daarnaast vraagt het NWWI de Geschillencommissie om advies, want in het afgelopen jaar blijkt bij 60% van de door de taxateur aangeboden rapporten, een band te zijn met het makelaarskantoor en de daaraan gelieerde bedrijven. Daarbij heeft de taxateur in het taxatierapport vermeld dat zijn omzet niet boven de 25%-norm uit zou komen. Daarom vindt het NWWI dat de validatie niet in stand kan blijven.

De taxateur erkent de nauwe relatie en heeft actie ondernomen om alle bestaande banden te verbreken. Hij betreurt de situatie, maar vindt dat de taxatie niet in strijd was met de Toelichting op de regelgeving Wonen, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. Ook ontkent hij dat hij de 25%-grens heeft overschreden, omdat zijn inkomen maar voor een klein deel uit taxaties bestaat.

De Geschillencommissie overweegt dat alleen een geschil kan worden voorgelegd. Over de twee concreet genoemde taxatierapporten is een besluit genomen door het NWWI, zodat dat voorgelegd kan worden. Over de andere rapporten van 2021 – enkele tientallen – heeft het NWWI nog geen besluit genomen, zodat daarbij (nog) geen sprake is van een geschil. Ook heeft het NWWI niet concreet aangenomen welk besluit zij precies wil nemen. Daarom kan de Geschillencommissie dit deel niet in behandeling nemen. In het algemeen wijst de Geschillencommissie erop dat vanwege de rechtszekerheid niet te snel overgegaan mag worden tot het intrekken van een afgegeven validatie.

Dat bij de twee concrete taxatierapporten die de taxateur heeft opgesteld via het makelaarskantoor sprake is van belangenverstrengeling, heeft het NWWI volgens de Geschillencommissie voldoende aangetoond. Er is sprake van taxeren voor, in opdracht van of via bemiddeling door een zakelijke relatie met wie verweerder zakelijke dan wel financiële belangen deelt. Deze situatie wordt benoemd in de Toelichting Objectiviteit en Onafhankelijkheid en in de voorgaande Toelichting op de regelgeving Wonen. Hierbij bestaat het risico op belangenbehartiging, waar onafhankelijkheid vereist is, waardoor het maatschappelijke vertrouwen in het oordeel van een taxateur wordt ondermijnd.

Of de taxateur voldoende maatregelen heeft genomen om in de toekomst zijn onafhankelijkheid aan te tonen, zal het NWWI bij toekomstige rapporten van de taxateur moeten beoordelen.


Terug naar overzicht