Verbetervoorstellen: te gering belang naar oordeel Geschillencommissie

Dossiernummer: GC211105

Datum uitspraak: maandag 20 december 2021

Een taxateur heeft een taxatierapport ter validatie aangeboden. Hij ontvangt een aantal verbetervoorstellen waar hij het niet mee eens is. Hij past een aantal kleine punten aan en voegt onder andere de huurprijzencheck toe. Vervolgens kwam er een andere medewerker van het NWWI, die volgens de taxateur pietluttigheden zocht om niet te hoeven valideren. Deze medewerker was zelf geen taxateur. Na een nadere onderbouwing en een beoordeling door een andere medewerker, kan het rapport wel gevalideerd worden. Deze medewerker was wel zelf taxateur.

De taxateur vindt het onterecht dat door deze gang van zaken in het systeem ‘doorlopend toezicht’ nu vermeld staat dat er sprake is van ‘enig risico’ op het gebied van objectiviteit en vakbekwaamheid. De taxateur wil dat deze onterechte aantekeningen uit zijn dossier worden verwijderd.

Het NWWI stelt dat een aangeboden rapport in principe moet voldoen en ‘verbetervoorstellen’ alleen dienen ter verduidelijking. Hier voldeed het rapport allerminst en heeft het NWWI misschien zelfs teveel geprobeerd het taxatierapport alsnog gevalideerd te krijgen. Er zijn volgens het NWWI terechte opmerkingen gemaakt, onder meer over de afwijking van de waarde van de referentieobjecten en ontbrekende referenties ter onderbouwing van de huurprijs. De berekening paste niet bij verhuur van woonruimte. Na een uitgebreid telefoongesprek heeft de taxateur nog eenmaal de kans gekregen het taxatierapport dusdanig aan te leveren dat er (nagenoeg) niets meer op aan te merken zou zijn. In totaal is het rapport zesmaal ter validatie aangeboden voor het gevalideerd kon worden. Het NWWI merkt op dat de medewerkers – al dan niet register taxateur – beschikken over voldoende deskundigheid.

De Geschillencommissie stelt dat de monopoliepositie van het NWWI een gegeven is. Het NWWI dient daardoor extra zorgvuldig om te gaan met de belangen van taxateurs en dient deskundige medewerkers in te zetten. Dat dat hier niet het geval is geweest, is onvoldoende aangetoond.

De Geschillencommissie gaat in op het systeem ‘doorlopend toezicht’, waarin elk verbetervoorstel automatisch vastgelegd wordt. Hier heeft een individuele medewerker geen invloed op. Wel kan een achteraf onterecht gebleken verbetervoorstel handmatig verwijderd worden. Het NWWI heeft toegelicht dat de taxateur relatief weinig taxaties heeft aangeboden, waardoor enkele verbetervoorstellen al effect kunnen hebben op de codering. Dit zal door komende rapporten – die zonder verbetervoorstellen gevalideerd kunnen worden – weer opgeheven worden.

Vervolgens schetst de Geschillencommissie – beperkte – invloed van deze codering voor het Doorlopend Toezicht van NRVT en gaat in op de rechtsbescherming rondom het doorlopende toezicht.

Gezien de beperkte invloed die een onterecht verbetervoorstel heeft voor een taxateur, zal een taxateur in het algemeen onvoldoende belang hebben bij een uitspraak van de Geschillencommissie over het al dan niet terecht intrekken van een verbetervoorstel. Alleen als sprake is van bijvoorbeeld een veelheid aan twijfelachtige verbetervoorstellen, waarbij het NWWI zich bij herhaling onredelijk opstelt in het overleg met de betrokken taxateur, zou er daarover ruimte kunnen zijn voor een uitspraak van de Geschillencommissie. Daarvan is hier geen sprake. Het verzoek van de taxateur wordt afgewezen.


Terug naar overzicht