Overgangsregeling: te laat aangemeld

Dossiernummer: 20161223

Datum uitspraak: vrijdag 31 maart 2017

Op 31 maart 2017 heeft de Commissie van Beroep NRVT uitspraak gedaan in twee zaken waarin de taxateur beroep had ingesteld tegen het NRVT wegens het niet inschrijven van de taxateur in het register. Volgens het NRVT voldeden de taxateurs niet aan de overgangsregeling, omdat zij zich te laat hadden aangemeld. Het ging hier om de overgangsregeling, waarin is bepaald dat de taxateur die ingeschreven stond bij SCVM of VastgoedCert, kon worden toegelaten als deze – onder meer – de aanvraag uiterlijk 31 december 2015 had ingediend.

In het dossier 20161223 stelde de taxateur dat zij vanwege een burn-out en andere privéomstandigheden de overgangsregeling over het hoofd had gezien. Hierbij legde zij enkele medische gegevens over. De Commissie van Beroep erkent dat de taxateur inderdaad ernstige klachten heeft gehad. Maar omdat zij wel in staat was haar bedrijf voort te zetten, oordeelt de Commissie dat de taxateur ook in staat moet zijn geweest om kennis te nemen van de berichtgeving rond het NRVT en de administratieve inschrijvingshandeling te verrichten. De omstandigheden zijn niet van dien aard dat van de overgangsregeling moet worden afgeweken. De Commissie verklaart het beroep ongegrond.

In het dossier 20161230 voerde de taxateur aan dat zij in 2015 een andere werkgever had, die ervoor had gekozen medewerkers niet te registeren in het NRVT-register. Omdat de taxateur verwachtte bij de werkgever te blijven, had zij vanwege de hoge kosten afgezien van inschrijving. Nu heeft zij echter een andere baan, waarvoor opname in het register van NRVT vereist is. De taxateur voerde aan dat zij voldoende deskundig is en altijd aan haar opleidingsverplichtingen heeft voldaan. De Commissie overweegt dat van de regelgeving alleen in bijzondere gevallen afgeweken mag worden. Daarvan is in dit geval geen sprake. De Commissie heeft er begrip voor dat de taxateur in een moeilijke positie verkeert, omdat zij voor haar huidige baan moet zijn ingeschreven in het register, maar acht deze omstandigheid niet zwaarwegend genoeg om af te wijken van de overgangsregeling. Zij heeft er destijds zelf voor gekozen om geen gebruik te maken van de overgangsregeling. De Commissie verklaart het beroep ongegrond.


Terug naar overzicht