Essentiële informatie ontbreekt in drietal taxatierapporten bedrijfsmatig vastgoed

Dossiernummer: N23577

Datum uitspraak: dinsdag 20 februari 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder bedrijfsmatig vastgoed.

De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Essentiële informatie ontbreekt, zoals onder andere dat in één taxatierapport de overeengekomen opdrachtvoorwaarden niet geheel overeenkomen met de uitgevoerde opdracht. In een tweetal taxatierapporten is de executiewaarde niet onderbouwd. Verder ontbreekt in een tweetal taxatierapporten de onderbouwing van belangrijke inputparameters. Tevens bevatten deze rapporten onvoldoende referenties. In één taxatierapport wordt de (publiekrechtelijke) bestemming onvoldoende omschreven.

De taxateur erkent de genoemde fouten te hebben gemaakt. Hij heeft hiervan geleerd en heeft verbeteringen doorgevoerd in de praktijk. Taxateur benadrukt zijn onberispelijke trackrecord.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld die niet naar behoren zijn ingericht en summier gemotiveerd zijn, waardoor diverse essentiële gegevens ontbreken. De door de taxateur geschatte waarde kan hierdoor niet worden onderbouwd. Daardoor zijn fundamentele beginselen geschonden zoals vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB), met name het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 RGB).

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Gelet op het feit dat taxateur de fouten erkent en daaruit lering heeft getrokken door maatregelen te nemen om onzorgvuldigheden in de toekomst te voorkomen, acht het tuchtcollege oplegging van de maatregel van waarschuwing passend.


Terug naar overzicht