Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

Dossiernummer: 20170726HB

Datum uitspraak: dinsdag 20 februari 2018

Uitspraak in eerste aanleg: Verkoopadvies

Het Tuchtcollege NRVT heeft een eerste uitspraak in hoger beroep gedaan.

Het tweede tuchtcollege, met daarin drie andere leden en een andere secretaris dan in eerste aanleg, moest zich uitspreken over een bijzondere kwestie: is een uitspraak die een makelaar/taxateur doet in een verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

De casus is als volgt.

De klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De taxateur stelt in opdracht van de buurman een verkoopadvies op, en geeft hierin aan dat de burenruzie een waardedrukkend effect heeft van € 60.000. Het verkoopadvies wordt twee dagen later ingebracht als processtuk in een civiele procedure van de buurman tegen klager.

In eerste aanleg wordt de taxateur veroordeeld en krijgt een berisping. Het tuchtcollege oordeelt dat de taxateur – wetende van het langslepende conflict – zich had moeten realiseren dat zijn stuk kon worden misbruikt in dit conflict en had duidelijk moeten maken waarvoor het stuk al dan niet gebruikt kon worden.

Het tuchtcollege gaat in het hoger beroep eerst in op de ontvankelijkheid. Kan er bij het tuchtcollege dat zich richt op taxateurs wel geklaagd worden over een verkoopadvies? Dat kan, omdat het verkoopadvies is gebruikt in de procedure tussen beide buren.

Het tuchtcollege oordeelt dat een verkoopadvies geen professionele taxatiedienst is. Maar de taxateur had hierin wel (op grond van de Algemene gedrags- en beroepsregels) moeten opnemen dat de waardering werd gedaan in het kader van een makelaarsdienst, namelijk het verwerven van een verkoopopdracht. Dat had de makelaar onvoldoende gedaan. Door meermalen bewoordingen te gebruiken als ‘waardebepaling’ kon het advies gebruikt worden in de gerechtelijke procedures tussen de opdrachtgever en diens buurman (klager).

Wel geeft de taxateur in hoger beroep een onderbouwing voor zijn waardering en geeft aan dat hij duidelijker had moeten maken dat het advies niet voor andere doeleinden mocht worden gebruikt.

Het tuchtcollege bevestigt dat de taxateur in strijd met de AGB heeft gehandeld, maar legt een lichtere straf op, namelijk een waarschuwing.


Terug naar overzicht