Verkoopadvies

Dossiernummer: 20170726

Datum uitspraak: donderdag 26 oktober 2017

Klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De beklaagde taxateur stelt in opdracht van de buurman een verkoopadvies op. Hierin vermeldt de beklaagde taxateur dat de burenruzie een waardedrukkend effect heeft van € 60.000. Het verkoopadvies wordt twee dagen later ingebracht als processtuk in een civiele procedure van de buurman tegen klager.

Klager dient hierover een klacht in bij het Tuchtcollege NRVT. De uitspraak van de taxateur over de waardering van de burenruzie is volgens de klager in strijd met de beroeps- en gedragsregels. Het Tuchtcollege overweegt dat een verkoopadvies in het algemeen tot de werkzaamheden van een makelaar behoort en geen professionele taxatiedienst is. Maar omdat het verkoopadvies hier externe werking heeft gekregen door gebruik van de waardering in het civiele proces, behandelt het Tuchtcollege NRVT die klacht toch.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur een waardering heeft gegeven van een burenruzie, zonder ook maar bij benadering aan te geven waar hij dat bedrag op gebaseerd heeft. Het genoemde bedrag is volgens het Tuchtcollege niet meer dan een slag in de lucht. Daarnaast had de taxateur – die bekend was met het hooglopend en slepende conflict tussen de buren – zich moeten realiseren dat zijn stuk kon worden misbruikt in dit conflict en had duidelijk moeten maken waarvoor het stuk al dan niet gebruikt kon worden. Tenslotte neemt het Tuchtcollege het de taxateur kwalijk dat hij zelfs ter zitting niet laat blijken dat hij inziet dat zijn gedrag het conflict verder verdiept heeft, omdat hij ter zitting de kwestie ‘een storm in een glas water’ noemt. Van een Register Taxateur in een precaire situatie mag meer inzicht in zijn verantwoordelijkheden worden verwacht.

Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt als maatregel een berisping op.


Uitspraak in hoger beroep: Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?


Terug naar overzicht